Sporveien årsrapport 2017

22 Årsrapport 2017 Del 2 | STRATEGI BEST 2020 STRATEGIEN I PRAKSIS FOKUSOMRÅDE DETTE VIL VI DETTE GJORDE VI I 2017 SAMFUNNSANSVAR «Fremtidsrettet løsning innenfor miljø og samferdsel» Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et framtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitets- behov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene. Sporveien leverte mer kollektivreiser enn noensinne. Kollektivtilbudet var avgjørende for at Oslo ble kåret til Europas miljøhovedstad 2019. Sporveien reduserte energibruken og klimaavtrykket per reise med trikk og T-bane. Kundetilfredsheten ble opprettholdt på et svært høyt nivå for alle driftsarter. Både T-banen og Trikken skapte bedre sikkerhet for reisende og nådde målene for sikkerhetsindeksen. Trikken reduserte antall kollisjoner til det laveste noensinne. Unibuss startet testingen av elektriske busser. KONKURRANSEKRAFT «Ledende leverandør av konkurransedyktig person- transport» Sporveien skal øke produksjonen og videreutvikle tilbudet for å betjene endringer i kundens behov. Kontinuerlig forbedring av våre operasjonelle prosesser skal skape en stadig mer e™ektiv produksjon. Infrastrukturen forvaltes med fokus på verdibevaring og levetids- kostnader på drift og vedlikehold. Alle tre driftsarter økte produksjonen målt i kjørte kilometer. T-bane og buss fraktet flere reisende. Trikk opplevde stagnasjon, grunnet anleggsarbeid og omlegging av traseer. Vedlikehold og produksjonsplaner ble e™ektivisert for å ut- nytte verksteder og vognmateriell best mulig. Sporveien omorganiserte og etablerte logistikk og asset management som innsatsområder. VEKST «Styrket markedsposisjon gjennom lønnsom kommersiell utvikling» Sporveien skal følge langsiktige vekststrategier som ivaretar behovet for utvikling av nye linjer, kapasitet, bedre fremkommelighet og bruk av ny teknologi innenfor våre produkter og virksomhetsområder. Sam- tidig skal vi satse på kommersiell utvikling og vekst innenfor eiendom, media og bussanlegg, og vurdere nye forretningsområder. Trikkeprogrammet holdt god framdrift. Forberedelsene av nytt signal- og sikringsanlegg til T-banen fortsatte. Planleggingen av fremtidens T-baneprodukt med nye baser, Fornebubanen og sentrumstunell fortsatte. Oppgraderingen av næringsarealer knyttet til stasjoner ble videreført. Sporveien tok over forvaltningen av lehus og holdeplasser knyttet til buss og trikk, med tilhørende reklameavtale. Bussanlegg tok initiativ til utvikling av konsept for servicehus for å styrke arbeidsmiljøet for bussjåførene. Eiendomsporteføljen ble videreutviklet med skisseprosjekter for Brynseng og Majorstuen. GJENNOMFØRINGEVNE «Nyskapende, profesjonell og handlekraftig organisasjon» Sporveien skal skape en endrings- orientert kultur. Vi vil være en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker oss strategisk viktig kompetanse, gode ledere og engasjerte med- arbeidere. Digitalisering og innovasjon er et spesielt innsats- område som skal bidra til å styrke konkurransekraften vår. Sporveien etablerte team og spisskompetanse på digital- isering og innovasjon Det ble iverksatt og gjennomført en rekke digitaliserings- initiativ med formål å e™ektivisere driften, herunder sanntid vognstyring, digitale arbeidsordre, forbedring av datafangst og -analyse. Innsatsen for å redusere sykefraværet ble forsterket, spesielt i T-banen og Trikken.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=