Sporveien årsrapport 2017

Del 1 Om Sporveien 3
Sporveiens samfunnsoppdrag - mer kollektivtrafikk for pengene 3
Dette er Sporveien 4
Nøkkeltall 5
Høydepunkter 2017 6
Sporveissjefen 8
Løsning på fremtidens behov 10
Del 2 Strategi 12
Kapasitetsøkning frem mot 2030 14
Engasjerte stemmer 16
Lan Marie Nguyen Berg, Raymond Johansen og Marianne Borgen 16
Bård Norheim 18
Torgeir Waterhouse 19
Best 2020 20
Best mulig for Oslo og best i Norden 20
Strategien i praksis 22
Del 3 Virksomheten 24
Virksomheten – T-banen 26
Virksomheten – Trikken 28
Virksomheten – Unibuss 30
Infrastruktur og prosjekter 32
Nytt signal- og sikringsanlegg 34
Trikkeprogrammet 36
Virksomheten – Bussanlegg 38
Virksomheten – Sporveien Media 39
Del 4 Samfunnsansvar 40
Til beste for byen 42
Del 5 Styring 54
Organisasjonen 56
Eierstyring og selskapsledelse 57
Konsernledelsen 60
Styret 62
Del 6 Årsberetning og -regnskap 64
Årsberetning for Sporveien AS 2017 66
Resultatregnskap 2017 75
Balanse 2017 76
Kontantstrømoppstilling 78
Regnskapsprinsipper 79
Revisors beretning 98
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=