Sporveien årsrapport 2017

Del 2 | STRATEGI 18 Årsrapport 2017 Et attraktivt sentrum og en bærekraftig by? Da må vi få enda ere til å reise kollektivt, i følge transportforsker Bård Norheim. Den daglige lederen for Urbanet har vært engasjert i transport i en årrekke, og har spennende tanker på hvordan vi kan løse utfordringene Oslo står overfor. K ollektivtransportsatsing er viktig av mange grunner – for å skape en bærekraftig by, for å stanse klimaendringene, og for å løse plassutfordringene i Oslo. Skal vi få plass til alle må vi utvikle infrastruktur og kollektivtrafikk, sier Norheim engasjert. UrbanetAnalyse lagde for noen år siden en rapport for Kommunenes Sentral- forbund som viste at det i 2030 ville bli omlag 800 000 flere reiser hver dag i Oslo- området på grunn av befolkningsveksten. Norheim understreker viktigheten av sterk satsing på kollektivtransport, gange og sykkel for å løse utfordringen. – Uten en kraftig politisk omlegging vil de fleste nye reisene skje med bil. Da blir det kø, kork og kaos. Parkering, stasjoner, veier og fremkommelighet, arealplan- legging, boligutvikling og liknende bør sees i en større sammenheng. I dag er kollektivtrafikken påvirket av for mange aktører som drar i forskjellige retninger. Mye å spare I tillegg til plassutfordringer og miljø- hensyn, er det en annen god grunn til å prioritere kollektivtrafikken høyt. Byutvikling der bilisme tar transportveksten er nemlig den soleklart dyreste løsningen, forteller forskeren. – Analysene viser at det er milliardbeløp å spare i skatte- penger ved å satse på de miljøvennlige alternativene, fordi en bilbasert vekst vil krever enorme veginvesteringer. Prioriteringer for å få ned privat- bilismen Transportforskeren forteller at der han bor så er det to busstopp og ett T-bane- stopp i umiddelbar nærhet. Skal vi få ned privatbilismen i Oslo må vi få bukt med melkerutene. – Med 300 meter mellom holde- plassene kommer hastigheten for bussen aldri opp i mer enn rundt 20 km i timen. Klarer vi å gå litt lengre for å finne nærmeste kollektivstopp? Jeg synes strategien omminimum 600 meter mellom stoppene er god. Hvordan får vi folk til å alltid velge de miljøvennlige transportmidlene? – Det som kjennetegner «kollektiv- byer» i Europa er at det er høy frekvens, full framkommelighet og at trafikantene kan kaste rutetabellen. At det rett og slett er enklere og raskere enn å bruke egen bil, forteller Norheim. Balansebrett Skal politikere bli gjenvalgt er de samtidig nødt til å finne balansen mellom pisk og gulrot. – I Oslo har politikerne sett viktig- heten av å satse på trikk, buss og T-bane parallelt med tiltak mot privatbilismen. Nå er det flere plasser i byen der det er lettere å velge kollektivtransport. Sporveien har levert! Dette er en suksessfaktor for bærekraftig byutvikling, avslutter Norheim. ENGASJERTE STEMMER Navn: Bård Norheim Alder: 59 år Stilling: Samfunnsøkonom/ forsker og daglig leder i Urbanet Analyse Norheim jobber med ramme- betingelser og utfordringer for kollektivtransporten i større by- områder, konkurranseutsetting og analyser av finansieringsmodeller.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=