Sporveien årsrapport 2017

Del 2 | STRATEGI Oslopolitikernes og Sporveiens mål går hånd i hånd Den politiske ledelsen er klokkeklar og samstemt: Skal vi nå klima- og miljømålene for Oslo er Sporveien en særdeles viktig nøkkel. T rekløveret bestående av miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg, byråds- leder Raymond Johansen og ordfører Marianne Borgen deler alle utsikten mot Osloorden og Rådhusplassen fra kontorvinduene sine. Utenfor vinduene ser de trikker, busser, fotgjengere og syklister sømløst passere hverandre. De styrer sammen og har felles mål: De vil lede hovedstaden mot en grønnere og mer skapende fremtid – en by med plass til alle. Miljøhovedstad nummer én Oslopolitikerne har satt seg høye miljømål og gitt seg selv korte frister for å vise resultater. Klimagassutslippene skal reduseres med 36 prosent innen 2020. I 2019 skal byen være Europas miljøhovedstad. Undersøkelser viser at velgerne blir stadig mer opptatt av miljø- spørsmål, og hovedstadens innbyggere er intet unntak. – Oslo er allerede en av Europas mest miljøvennlige byer. Vi ligger i front på en rekke områder og passerte en viktig milepæl i 2016 da flere valgte å reise kollektivt enn å kjøre bil i Oslo, forteller Nguyen Berg. Hun entret nylig 30-årene og har oppnådd mye. Miljø- partiet De Grønne-politikeren har en mastergrad fra Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo, og har jobbet i Utlendingsdirektoratet og CICERO Senter for klimaforskning før hun ble byråd i Oslo. Nguyen Berg har vært kompromissløs på vegne av klima. – Jeg vil at Oslo skal fortsette å bli bedre og grønnere. At stadig færre velger privatbil fordi kollektivtransport, sykkel og gange er mer attraktivt og effektivt. Biltrafikken står i dag for omkring 60 prosent av CO2-utslippene. Målet vårt er å redusere denne andelen med 20 prosent innen 2019. Det er derfor viktig for byrådet å legge til rette for at innbyg- gerne velger klimavennlige transport- midler i hverdagen. Satsing på kollektiv- transport er en veldig viktig del av dette, slår Nguyen Berg fast. Oslofolk vil reise kollektivt Byrådsleder Raymond Johansen er opprinnelig rørlegger, men hans inter- nasjonale engasjement fikk han inn i det norske bistandsmiljøet. Han har tidligere jobbet i flere internasjonale organisasjoner, vært statssekretær i Utenriksdepartementet og partisekretær i Arbeiderpartiet. Nå er han byrådsleder i Oslo, byen i hans hjerte. – Jeg tror jo oslofolk gjerne vil reise kollektivt. I hvert fall så lenge transporten er tilgjengelig og de slipper å se for mye på klokka. Frekvens pluss tilgjengelighet er en viktig formel for kollektivtrafikken, mener han. Økende kapasitetsbehov Johansen forstår at mange ønsker å flytte til Oslo – «byen med nærhet til orden, øyene, og skauen». Hovedstaden utvikler seg og stadig flere bosetter seg her. Befolkningsveksten vil utvilsomt kreve en kapasitetsøkning av kollektivtransporten, i følge sosialdemokraten fraTveita. Og stadig flere lar bilen stå. – I gjennomsnitt er det hele 6š 657 flere reisende hver dag påT-banen fra 2015-2017. Det er jeg fornøyd med! Snart starter 16 Årsrapport 2017 ENGASJERTE STEMMER Navn: Lan Marie Nguyen Berg Alder: 31 år Stilling: Byråd for miljø og samferdsel (MDG) Nguyen Berg har master fra Universitet i Oslo. Hun har blant annet jobbet i CICERO, før hun ble byråd.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=