Sporveien årsrapport 2017

8 Årsrapport 2017 Del 1 | OM SPORVEIEN LØSNINGEN ER EN REN, EFFEKTIV OG SMART BY Vi som er glad i Oslo går en spennende tid i møte. Hoved- staden vår utvikler seg og endrer karakter fra dag til dag. Den blir smartere, renere og stadig mer fremkommelig og effektiv i sine tjenester til Oslo-regionens mer enn 1,5 millioner inn- byggere. Summen av alle disse endringene vil skape et bedre liv for alle som bor og skal bo i Oslo-regionen, både i dag, i morgen og i fremtiden. Det tenkes mange kloke fremsynte tanker om hva sommå til for å bygge fremtidsbyen Oslo, ikke minst innenfor mobilitet og kollektivtrafikk som ligger oss nærmest. Hvert år frakter vi i Sporveien nærmere 270 millioner passasjerer med våre trikker, T-baner og busser. Dette vil øke ytterligere i 2018, og behovet for våre kollektivløsninger blir stadig viktigere i utviklingen av Oslo – slik byen må være for å dekke innbyggernes behov. Vi i Sporveien skal være løsningen på det Oslo-regionen trenger for å få folk fra der de er til dit de skal. Vi skal bidra aktivt til at Oslo blir en renere og triveligere by, og legge til rette for en mest mulig effektiv reise uavhengig av om folk bruker buss, trikk, T-bane eller helt andre spennende transport- midler som vi vil trenge i fremtiden. Det skal vi sørge for, både ved at Sporveien hele tiden leverer på samfunnsoppdraget «mer kollektivtrafikk for pengene», og ved at vi gjør de smarte grepene til rett tid og ser disse i sammenheng med helheten av regionens behov og mål- settingene vår eier Oslo kommune har for utviklingen av hovedstaden. Jeg er glad for å kunne si at Sporveien er godt posisjonert for å bidra med de løsningene Oslos befolkning trenger både i dag og videre fremover. Økonomien i virksomheten vår er god og blir stadig bedre. I 2017 leverte vi et resultat før skatt på 168,9 millioner kroner, vi leverer stadig mer kapasitet i kollektivnettet, behovet for vedlikehold av skinner og stasjoner er under god kontroll, og vi presser våre kostnader per enkeltreise nedover år for år. Ved utgangen av 2017 kostet det i snitt 9,35 kroner å produsere en reise med trikk ogT-bane. Samlet vil vi gjennom de to strategiprogrammene Best 2015 og Best 2020 ha forbedret kostnadsnivået i Spor- veien med mer enn 750 millioner kroner i årlig effekt når vi kommer til 2020. Samtidig er resultatene innen regularitet og kundetilfredshet svært gode. Vi kaller summen av arbeidet som legges ned i virksomheten og som skaper disse resultatene for Sporveismetoden. En fullintegrert virksomhet, et nært samarbeid med ansattes organisasjoner og gode rammebetingelser er, sammen med kontinuerlig oppmerksomhet rundt prosessene og et sterkt engasjement hos alle ansatte, viktige nøkler for å lykkes i dette arbeidet. Den tunge satsingen på kollektiv- trafikk i Oslo-regionen i årene fremover har historiske perspektiver over seg. Totalt er det foreslått om lag 65 milliarder kroner i investeringer bare knyttet til trikk og T-bane frem til 2036, inkludert sentrums- tunell og Fornebubane. I tillegg kommer satsingen på tog, buss og andre kollektive transportmidler. For oss i Sporveien vil en vellykket gjennomføring av Trikkeprogrammet og til- rettelegging for fremtidens byreise, der vi kjøper 87 nye trikker til Oslo, oppgraderer infrastrukturen og øker kapasiteten ved trikkebasene, være første milepæl vi skal levere. Deretter «Side om side med de tradisjonelle transportmidlene for å reise kollektivt, utvikler det seg nå en helt ny generasjon løsninger innen kollektivtransport.»

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=