Sporveien årsrapport 2017

42 Årsrapport 2017 Del 4 | SAMFUNNSANSVAR TIL BESTE FOR BYEN Sporveiens viktigste bidrag til samfunnet er å levere et effektivt og attraktivt kollektivtilbud. Det er avgjørende for å få byen til å fungere, gjøre hverdagen til innbyggerne så smidig som mulig, for å redusere klimautslipp og forbedre luftkvaliteten. Kollektivtilbudet må være så godt at flere velger å reise med Sporveien fremfor å sette seg i bilen til og fra jobb, skole, barnehage, fritidsaktiviteter og innkjøp. Sporveiens virksomhet er omfattende. Konsernet har mer enn 3700 ansatte som sammen drifter et stort, integrert system av vogner, skinner og annen infrastruktur med mål om å utnytte det best mulig til å frakte folk i byen. Parallelt driver Sporveien store og små utbyggingsprosjekter for å øke kapasiteten i kollektivtrafikken. Vi løser en viktig samfunnsoppgave, men påvirker også bybildet, lokalmiljøer og innbyggerne med vår aktivitet. Seks målområder I 2016 og 2017 gjennomførte Sporveien en prosess for å videre- utvikle og gjøre tydeligere prioriteringer i arbeidet med samfunnsansvar. Vi gjennomførte en vesentlighetsanalyse for å definere de viktigste utfordringene og mulighetene knyttet til konsernets samfunnsrolle. Prosessen involverte så vel egne ansatte som representanter for eierne, fagforeninger og sentrale etater i kommunen, og resultatene ble drøftet og forankret i konsernledelsen og styret. Med vesentlighetsanalysen som grunnlag, definerte Spor- veien i 2017 seks målområder somdanner rammen om konser- nets arbeid med samfunnsansvar. Innsatsen innenfor de seks områdene skal samlet sett bidra til at vi løser samfunns- oppdraget på en måte som er til det beste for alle reisende, innbyggere, naboer, ansatte og miljøet - og etter høye etiske standarder. Samtidig skal vi tenke på morgendagen og utforske nye, innovative løsninger og teknologier som sikrer best mulig mobilitet for innbyggerne i årene som kommer. Sporveien skal levere mer kollektivtra kk for pengene, men pengene betyr ikke alt. Samfunnsansvaret vårt handler om å skape et best mulig kollektivtilbud. Vi skal by alle reisende på gode opplevelser og minimere uønskede e ekter av virksomheten. GOD TUR Vi skal gi folk gode reiseopplevelser og få dem trygt frem. GOD NABO Vi skal ha en åpen linje til alle interessenter, og skal trygge naboer og berørte parter. DRIFTIGE FOLK Vi skal være en god arbeidsgiver og dyrke driftighet og ny kompetanse. SKIKKELIGE FOLK Vi skal sikre god etisk praksis i alt vi gjør og opptre respektfullt mot hverandre og andre. SMART TUR Vi skal være løsningen på morgendagens kollektivtrafikk og bidra til en bærekraftig utvikling. REN TUR Vi skal gjøre vårt for at Oslo kommune når sine målsettinger for miljø og klima.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=