Sporveien årsrapport 2017

66 Årsrapport 2017 Del 6 | ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP I over 140 år har Sporveien satt sitt preg på bybildet og utvik- lingen av Oslo by. I 2017 feiret konsernet 90 år med bussdrift og 100 års drift på Ekebergbanen. Stolthet over historien og den lange erfaringen med produksjon av kollektivtrafikk, er et viktig fundament for et konsern som kontinuerlig forbedrer seg for å være løsningen på fremtidens mobilitetsbehov. OM VIRKSOMHETEN Sporveien AS er et integrert kollektivtransportkonsern med hovedkontor påTøyen i Oslo. Morselskapet eies 100 prosent av Oslo kommune ved Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel. Sporveien er organisert som et integrert konsern med fem heleide datterselskaper innenT-bane, trikk, buss, bussanlegg og forvaltning av trafikkreklame, samt morselskap bestående av verksteder, infrastruktur og prosjekter og konsernstaber. Datterselskapene SporveienT-banenAS og SporveienTrikken AS drifter all skinnegående kollektivtrafikk med T-bane og trikk i Oslo ogAkershus. Selskapene leverer kollektivtrafikk på bestilling fra administrasjonsselskapet Ruter AS, som er eid av Oslo kommune (60 prosent) og Akershus fylkeskommune (40 prosent). Vognmateriellet i den skinnegående kollektivtra- fikken er eid av OsloVognselskapAS, som leier ut vognene og kjøper vedlikehold av Sporveien. Datterselskapet Unibuss AS konkurrerer om anbud i fri konkurranse med andre aktører i bussmarkedet. Selskapet har sin virksomhet innen rutebusstrafikk, turbilkjøring, ekspressbusskjøring og flybusstransport. Unibuss opererer geografisk innen Oslo, Akershus, Vestfold, Oppland, Trøn- delag og på Sørlandet, med hovedvekt på anbudskjøring i Oslo og Akershus. Sporveiens datterselskap Bussanlegg AS eier og leier ut bussanlegg til kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, mens datterselskapet Sporveien Media AS forvalter trafikkreklame på egne driftsmidler, stasjoner, holdeplasser og bygninger. Sporveien eier, forvalter og utfører vedlikehold og oppgra- deringer på all infrastruktur til trikk og T-bane, inkludert stasjoner, tuneller og bygninger. Selskapet har også ansvar for store utbyggingsprosjekter og forvalter en betydelig eien- domsmasse knyttet til kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Vedlikehold av trikker og T-banevogner skjer ved selskapets verksteder. Sporveiens verdier er: Pålitelig – vi skal være til å stole på Engasjert – vi skal begeistre og inspirere Samhandlende – vi skal ta initiativ og spille på lag MARKED OG STRATEGI Sporveien samfunnsoppdrag er å skape «mer kollektivtrafikk for pengene». Det betyr å frakte flest mulig fornøyde passa- sjerer dit de vil – raskt, trygt og til minst mulig kostnad for samfunnet og miljøet. Oslo har de siste årene vært blant de raskest voksende hoved- stedene i Europa. Det ventes fortsatt høy befolkningsvekst i Stor-Oslo frem mot 2030. Oslo kommune anslår at Oslo og Akershus vil ha i underkant av 1,5 millioner innbyggere i 2030. Oslo ble i 2017 valgt av EU til Europeisk miljøhovedstad 2019. Byens transportløsning var en av i alt åtte kategorier Oslo scoret høyest på i kåringen. Sporveien leverte i 2017 68 prosent av byens kollektivtrafikk, og kåringen er en viktig anerkjen- nelse av arbeidet konsernet har lagt ned for å øke kapasiteten og kvaliteten i kollektivsystemet. ÅRSBERETNING FOR SPORVEIEN AS 2017 Sporveien AS (Sporveien) er landets største kollektivkonsern målt i antall reiser. I 2017 utførte Sporveien 267 (250) millioner reiser og hadde et resultat før skatt på 168, 9 (179,5) millioner kroner og driftsinntekter på 4 755 (4 560) millioner kroner. Konsernet har gjennom sine e€ektiviseringsprogrammer per tredje tertial 2017 levert forbedringer på totalt 750 millioner kroner i årlig e€ekt.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=