Sporveien årsrapport 2017

10 Årsrapport 2017 Del 1 | OM SPORVEIEN SPORVEIEN T-BANEN AS SporveienT-banenAS leverer allT-banetrafikk i Oslo og Akershus. Selskapet har en egen driftstillatelse fra Statens jern- banetilsyn og kjører på avtale med administrasjonsselskapet Ruter AS. Former omT-banen: se side 26 SPORVEIEN TRIKKEN AS SporveienTrikkenAS har ansvar for all trikkedrift i Oslo. Selskapet har en egen driftstillatelse fra Statens jernbane- tilsyn og kjører på avtale med administrasjonsselskapet Ruter AS. Former omTrikken: se side 28 UNIBUSS AS Unibuss består av Unibuss AS (rutebuss) og datter- selskapene Unibuss Tur AS, Unibuss Ekspress AS og Tønsberg Bussreiser AS. Unibuss driver virksomhet innen rutebusstrafikk, turbilkjøring, ekspressruter og flybuss. For mer omUnibuss: se side 30 BUSSANLEGG AS Bussanlegg AS eier og leier ut syv bussanlegg til kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, med en samlet kapasitet på 500 busser. Selskapets ressurser og overskudd som genereres gjennom virksomheten skal anvendes til selskapets formål, herunder etablering av nye bussanlegg. Bussanlegg skal fremover være totalleverandør til Ruter av operatøruavhengige bussanlegg og tilhørende infrastruktur. For mer omBussanlegg: se side 38 SPORVEIEN MEDIA AS Sporveien Media AS forvalter all trafikkreklame på Sporveiens driftsmidler, stasjoner og bygninger. Fra 01.01.2018 har selskapet også forvaltningsansvaret for avtale om reklame- finansierte lehus i Oslo. SporveienMediaAS har siden 1. januar 2013 hatt avtale med Clear Channel Norway AS (CCN) om salg av trafikkreklamerettighetene i Oslo og Akershus. I tillegg til å gi et positivt økonomisk bidrag til kollektivtrafikken, skal trafikkreklamevirksomheten bidra til en positiv opplevelse for de reisende. For mer omSporveienMedia: se side 39 INFRASTRUKTUR OG PROSJEKTER Infrastruktur og prosjekter er en del av morselskapet og har ansvar for utbygging og vedlikehold av infrastruktur og eien- dommer. Enheten hadde per 31. desember 2017 338 ansatte, fordelt på lokasjonene Tøyen, Etterstad og Holtet. I 2017 fikk enheten ferdigstilt trikkeprosjekter i Prinsensgate og på Ekebergbanen. Sporveien ivaretar en stor eiendomsmasse, primært knyttet til driften av kollektivtrafikken. I tillegg eier, forvalter og utvikler virksomheten infrastrukturen som er knyttet til trikk ogT-bane. Det vil si at Sporveien har ansvaret for stasjoner, skinnegang, tuneller og bygninger. For mer om Infrastruktur og prosjekter: se side 32 VERKSTED/PRODUKSJON Konsernets verksteder for trikk ogT-bane og deres 354 ansatte er en del av morselskapet. Driftsmessig er imidlertid denne delen av virksomheten organisert som en del av produktorganisasjonene til henholdsvis trikk og T-bane. Verkstedene har ansvar for vedlikehold av trikker og T-bane- vogner. Sporveiens verksted og produksjon har lokasjoner på Grefsen, Holtet, Ryen og Avløs. Hovedfokus for 2017 har vært å øke vogn- og togtilgjengelighet, slik at man kan øke leveransen til markedet. KONSERNSENTERET Sporveiens konsernsenter besto per 31. desember 2017 av 141 ansatte. Disse er fordelt på hovedområdene Økonomi og finans, IT, HR, Kommunikasjon og samfunnskontakt, Markedstjenester, Dokumentsenter, Strategi og konsern- utvikling, Digitalisering og innovasjon, Kvalitet og HMS, Konsernjuridisk og compliance, og Eiendom. Konsernets hovedkontor er på Tøyen i Oslo. LOGISTIKK OG INNKJØP Enheten, som er en del av morselskapet og per 31. desember 2017 hadde 31 ansatte, har ansvar selskapets innkjøp, lager og logistikk. Enheten har som målsetning å sørge for at varer og tjenester leveres på rett sted, til rett tid, med riktig kvalitet og riktig pris. Sporveien har som strategisk målsetning å være den beste nordiske løsningen på e…ektiv og miljøvennlig kollektivtrakk i år 2020. Gjennom å være en del av løsningen, skal selskapet tilby et voksende marked ere avganger med god kvalitet og høy sikkerhet til en konkurransedyktig pris. LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=