Sporveien årsrapport 2017

30 Årsrapport 2017 Del 3 | VIRKSOMHETEN UNIBUSS VEKST I DET MILJØVENNLIGE BUSSTILBUDET Unibuss-konsernet er med sine 1 860medarbeidere det største datterselskapet til SporveienAS. Selskapet tilbyr miljøvennlig ogmoderne kollektivtransport gjennom sin virksomhet innen rutebusstrafikk, turbilkjøring, ekspressbusskjøring og flybuss- transport. Virksomheten er organisert i selskapene Unibuss AS (rutebuss) og datterselskapeneUnibussTur AS ogUnibuss Ekspress AS, og opererer i Oslo, Akershus, Vestfold, Oppland, Trøndelag og på Sørlandet. Året oppsummert Unibuss fraktet i 2017 98 millioner reisende, og selskapet omsatte for 1 684millioner kroner. Kundetilfredsheten i hoved- stadsområdet har de siste årene ligget stabilt høyt, og var i 2017 på 97 prosent, mot 96 prosent i 2016. Bussbransjen er gjenstand for rask teknologiutvikling og digitalisering. Elektriske busser, digitale styringssystemer og endrede krav fra oppdragsgivere medfører at bransjen er i stor endring. Unibuss’ organisasjon ble derfor i 2017 styrket for å være enda bedre rustet til å ta del i denne utviklingen. Samtidig ble fokuset på lønnsom trafikkavvikling i driften styrket gjennomåret, ogmer ledelsesressurser ble tilført drifts- organisasjonen i selskapet. Unibuss flyttet i 2017 også inn i nytt hovedkontor sentralt i Oslo. I april 2017 startet Unibuss kjøring av ny kontrakt i Indre by i Oslo, etter at selskapet gjenvant dette anbudet i 2016. 80 nye leddbusser med EuroVI-standard ogmiljøvennlig biodrivstoff (HVO) er nå satt inn i trafikk på denne kontrakten. Samtidig ble 30 eldre busser bygget om til miljøstandard Euro VI, som er den beste utslippsstandarden som er tilgjengelig på busser i dag. En slik ombygging har aldri tidligere blitt gjennomført i Norge og representerer en reduksjon av farlige NOx-gasser med 50-80 prosent. Denne anbudspakken for Indre by i Oslo er den største i Oslo, med linjestrekninger som er blant de tyngste leddbusslinjene i Europa. Miljø var et av vurderingskriteriene i anbudet, og kontrakten er innrettet slik at den legger til rette for rask innfasing av elbusser i Oslo by. Høsten 2017 fikk Unibuss bestilling på en omfattende produksjonsøkning i Oslo Syd og på Romerike på grunn av økt etterspørsel etter kollektivtransport. For Unibuss resulterte dette i 85 millioner kroner i økt omsetning, og at 140 nye bussjåfører ble ansatt i løpet av en periode på tre måneder. På slutten av 2017 satte Unibuss to elektriske busser i trafikk i Oslo. Disse inngår i et operatørdrevet prosjekt i hovedstaden der elbusser skal testes over to år. Unibuss har vært pådriver for denne satsningen, og kjører nå to elbusser med underveis- lading på holdeplass. For Unibuss Ekspress ble det satt ny omsetningsrekord for Værnesekspressen i 2017. OSL-ekspressen, som ble opprettet oktober 2016, etablerte seg gjennom året med positiv lønn- somhet etter at denne flybusslinjen hadde vært utsatt for svært sterk konkurranse det første driftsåret. Unibuss Tur hadde høyt aktivitetsnivå gjennom 2017 og tok del i konsolideringen i turbussmarkedet. I februar inngikk selskapet avtale om å kjøpe kontrakten og kundeporteføljen til Tur- ogTaxi-busser i Tønsberg. Videre utvikling Bussbransjen er gjenstand for rask teknologiutvikling og digitalisering. Blant annet stilles det nye krav til busselskapene om leveranse av IT-relaterte systemer ombord i bussene. For å møte denne forventingen har Unibuss satt i gang arbeid for å spisse selskapets kompetanse innenfor dette området. Unibuss er godt posisjonert for å delta videre i arbeidet mot en fossilfri kollektivtransport. Selskapet drifter allerede landets femeneste hydrogendrevne busser, to elbusser og flere hundre biogassbusser og biodieselbusser, i tillegg til hybridbusser. Med dette har selskapet en av landetsmest miljøvennlige buss- flåter per i dag, og ambisjonen er å beholde posisjonen som markedsledende på miljøvennlig busstransport. Unibuss er et av landets største busselskaper, og feiret i 2017 90 år med bussdrift. Selskapet satte i samme år Oslos første elbusser i tra kk, startet opp anbudet Indre by i Oslo og økte produksjonen betydelig. Unibuss er godt posisjonert for å håndtere fremtidige leveranser og etterspørsel av fossilfri kollektivtransport

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=