Sporveien årsrapport 2017

Årsrapport 2017 39 VIRKSOMHETEN | Del 3 SPORVEIEN MEDIA Sporveien Media AS' forretningside er å gi et økonomisk bidrag til kollektivtrafikken, og samtidig gi en positiv opp- levelse for de reisende. Selskapet har samarbeidsavtale med Clear Channel Norway (CCN) og forvalter trafikkreklame på Sporveiens driftsmidler, stasjoner og bygninger. Gjennom å holde høy standard på reklameprodukter, design og vedlikehold vil selskapet bidra til å gi de reisende en positiv opplevelse og styrke kollektivtrafikkens omdømme. Reklame som oppleves som underholdning, bidrar til å redusere følelsen av ventetid for de reisende. Det legges samtidig stor vekt på å holde stasjonsområdene rene og godt vedlikehold. Året oppsummert Sporveien Media bidro i 2017 med totalt 120 millioner kroner (foreløpige tall) til kollektivtrafikken. Dette var en økning på mer enn 14 prosent fra 2016. Inntektene i selskapet går til å bedre kollektivtrafikktilbudet i Oslo. Verdiskaping i det dynamiske reklamemarkedet krever nytenking og innovasjon. Mange kjemper om de reisendes oppmerksomhet og annonsørenes budsjetter. Sporveien Media jobber aktivt for å være en pådriver og tilrettelegger for innovasjon og forretningsutvikling i markedet for trafikkreklame. Dette innebærer å videreutvikle løsninger og kapasitet på både eksisterende og nye reklameflater. I løpet av 2017 ble det gjennomført en betydelig oppgradering av digitale flater på de mest sentrale T-banestasjonene. I tillegg jobbet Sporveien Media, i tett dialog med samarbeids- partneren Clear Channel, frem et digitalt storformat som etter planen skal etableres på tre T-banestasjoner i løpet av 2018. I 2017 vokste utendørsmarkedet for reklame med over 20 prosent, og var med det en vekstvinner i reklamemarked. En av hovedårsakene til veksten er den digitale produktutviklingen som gjør at et større tilbud av reklameflater er tilgjengelig for annonsørene. Gitt ytterligere digitalisering hos Sporveien REKLAME GIR BEDRE REISER Sporveien Media skaper inntekter fra tra kkreklame. I 2017 bidro selskapet med 120 millioner kroner til å nansiere økt kapasitet i kollektivtra kken. Media og blant andre oppdragsgivere, forventes det at uten- dørsmarkedet vil fortsette å vokse også i 2018. Videre utvikling Forvaltningsansvaret for alle kommunale holdeplasser for buss og trikk er overført fra Bymiljøetaten til Sporveien med virkning fra 01.01.2018. Som et resultat av dette ble avtalen som Bymiljøetaten inngikk med Clear Channel 20.12.2017 overført til Sporveien Media. Denne avtalen regulerer forvaltning av eksisterende lehus og nyetablering av lehus med sanntidsinformasjon, i tillegg til stoppestedsøyler. For Sporveien Media gjør dette det mulig å forbedre tilbudet til de reisende ytterligere, med flere lehus, basert på reklame- finansiering i kombinasjon med kommunale midler. Det er forventet etablering av 200 nye lehus i løpet av de neste årene.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=