Sporveien årsrapport 2017

Årsrapport 2017 3 MER KOLLEKTIVTRAFIKK FOR PENGENE Sporveien er Norges største kollektivselskap målt i antall reiser. Konsernet forvalter og utvikler store verdier på vegne av fellesskapet – og for fremtiden. Vårt samfunnsoppdrag er å skape mer kollektivtra kk for pengene . Det betyr å frakte est mulig fornøyde passasjerer dit de vil – raskt, trygt og til minst mulig kostnad for samfunnet og miljøet. Det er et oppdrag vi tar på stort alvor. Sporveien er et helintegrert konsern som styrer vogner, driftspersonell, verksteder, infrastruktur og trakk i ett, helhetlig system for å utnytte ressursene best mulig. Vi drifter all T-bane og trikk i Oslo og Akershus, samt en stor andel av den anbudsbaserte busstrakken i Oslo, Akershus, Vestfold og Oppland. Hver eneste dag jobber våre over 3 700 ansatte for å levere i tråd med samfunnsoppdraget. TOTALT ANTALL REISER OSLO/AKERSHUS 2017 14% 32% 22% 32% ANDRE AKTØRER (BUSS, TOG, BÅT) S P O R V E I E N 6 8 % SPORVEIENS SAMFUNNSOPPDRAG ANTALL ENKELTREISER (MILL.) 2013 2014 2015 2016 2017 120 110 100 90 80 70 60 50 40 85 88 94 106 118 65 65 84 91 98 49 51 55 53 51 T-bane Buss Trikk

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=