Sporveien årsrapport 2017

20 Årsrapport 2017 Del 2 | BEST 2020 VEKST KONKURRANSEKRAFT SAMFUNNSANSVAR GJENNOMFØRINGSEVNE Mer kollektivtrafikk for pengene Sammen gjør vi kollektivtrafikken til et naturlig førstevalg Innen utgangen av 2020 skal Sporveien være: «Beste nordiske løsning på ešektiv og miljøvennlig persontransport» Pålitelig œ Engasjert – Samhandlende SAMFUNNS- OPPDRAG VISJON STRATEGI VERDIER SPORVEIENS VEIKART BEST 2020 BEST MULIG FOR OSLO OG BEST I NORDEN Sporveien er et helintegrert konsern innenfor person- transport som tilbyr mobilitet gjennom driftsartene T-bane, trikk og buss. Vi eier og forvalter all skinnegående infra- struktur knyttet til trikk ogT-bane, og har et helhetlig ansvar for en stor del av de daglige leveransene i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Det gjelder så vel kjøring av T-bane, trikk og buss somvedlikehold og oppgradering av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveiens overordnede retning og rammer er gitt av samfunnsoppdraget «mer kollektivtrafikk for pengene». Samfunnsoppdraget betyr atvimåværekonkurransedyktige, produsere kostnadseffektivt og levere høy kvalitet. Vi jobber kontinuerlig for å forbedre produksjonsplaner, vedlikeholds- prosesser og trafikkstyring for å sikre et effektivt og pålitelig transportsystem. Samtidig må Sporveien være fremtidsrettet og bidra til å utvikle morgendagens mobilitetsløsninger og fremtidens produkter innenfor eksisterende og nye driftsarter. Vekst innenfor nye lønnsomme forretningsområder skal bidra til å posisjonere konsernet for fremtiden samtidig som det med- virker til å skape «mer kollektivtrafikk for pengene». Oslo-regionen er et kjerneområde for Sporveien. Gode kollektivløsninger er avgjørende for innbyggernes mobilitet og livskvalitet, og behovet øker i takt med befolknings- veksten. En rekke store prosjekter for å utvikle fremtidens trikke- og T-banetilbud er under gjennomføring, andre er under planlegging eller prosjektering. Strategien innebærer at vi tar en aktiv rolle i utviklingen av kollektivtilbudet og ruster oss for å betjene veksten og endringer i kundenes behov. Sporveiens overordnede mål mot 2020 er å bli beste nordiske løsning på e ektiv og miljøvennlig persontransport. STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=