Sporveien årsrapport 2017

26 Årsrapport 2017 Del 3 | VIRKSOMHETEN T-BANEN ØKT TRAFIKK OG BEDRE PUNKTLIGHET Sporveien T-banen AS (T-banen) drifter og leverer all T-banetrafikk i Oslo og Akershus. Selskapet har en egen driftstillatelse fra Statens jernbanetilsyn og kjører på avtale med administrasjonsselskapet Ruter AS. T-banen drifter fem linjer i Oslo, hvorav to strekker seg inn i Bærum i Akershus. Ved utgangen av 2017 hadde T-banen 628 ansatte. Året oppsummert T-banen fraktet i 2017 118 millioner reisende, en økning på 11,3 prosent fra 2016. Kundetilfredsheten var fortsatt svært høy i 2017: 98 prosent. T-banen har tidvis slitt med å holde regularitetsmålet. Gjennom2017 har vi imidlertid klart å forbedre punktlighetenmed 11 prosent, og oppnådde en historisk høy punktlighet på hele 85 prosent. T-banedrift er en krevende logistikkøvelse der resultatene avhenger av at mennesker, tog og skinner fungerer godt sammen. For å klare dette må vi ha gode planprosesser der vi ser langt fremover og involverer alle deler av virksomheten. T-banen legger stor vekt på å styrke samhandlingen og sikre god informasjonsflyt på tvers av organisasjonen. Det bidrar til å sikre enhetlig styring og koordinering av infrastruktur, verksted og operatør. I Sporveiens strategi for perioden 2016-2020 er det satt som mål at T-banen sammen med Trikken skal ha økt sin årlige produksjon av togkilometer med 35 prosent innen 2020. Ved utgangen av 2017 var T-banen allerede halvveis til dette målet. Selskapet leverte i 2017 totalt 9 087 665 togkilometer. T-banen gjennomfører et systematisk forbedringsarbeid, og resultatene av dette arbeidet bekreftes i sammenligning med andre selskaper. I en benchmark av 34 T-banesystemer internasjonalt kommer T-banen ut med de laveste operative kostnadene. Dette har vi oppnådd takket være høy produktivitet, høy vognutnyttelse, mer effektivt vognvedlikehold, god ut- førelse av vedlikehold, oppgraderinger på infrastruktursiden og ikke minst en løsningsorientert trafikkavvikling. Resultatet er mulig takket være god innsats fra førere og personalet i driftssentralen. En annen forutsetning er at det er tilstrekkelig med vogner tilgjengelig hver dag. Stabile vogn- leveranser fra verkstedet har vært helt avgjørende. Det samme gjelder forvaltningen av T-banens aldrende og komplekse anlegg. Gjennom et omfattende forbedringsarbeid har til- gjengeligheten på infrastrukturen til drift økt i løpet av 2017. I 2017 leverte billettkontrollen et historisk høyt antall kontrollerte, samtidig som de ansatte har vært til stede for å håndtere kunder under arrangementer og ikke minst i for- bindelse med store avvikssituasjoner. Sykefraværet har gjennom 2017 vært høyere i T-banen enn i resten av konsernet. For å redusere sykefraværet er det igangsatt tiltak på flere områder. Tiltakene består blant annet i kompetanseheving blant ledere med personalansvar og tettere samarbeid mellom bedriftshelsetjeneste og HMS-avdeling. T-banen har startet et organisasjonsutviklingsarbeid. Dette arbeidet fortsetter i 2018. Videre utvikling I perioden videre fram mot 2020 vil T-banen videreutvikle sitt driftskonsept i samsvar med Sporveiens strategi, Best 2020, der det overordnede målet er mer kollektivtrafikk for pengene. T-banen vil gjennomdette arbeidet: ■ forberede og gjennomføre utvidelse av rutetilbud ■ øke punktlighet for å muliggjøre økt frekvens på sikt ■ øke produktivitet ogmateriellutnyttelse i hele verdikjeden for å kunne ekspandere effektivt og opprettholde høy regularitet ■ redusere sykefravær og øke trivsel gjennom gode arbeids- prosesser og god ledelse T-banen har kjørt passasjerer i hovedstadsområdet i over 50 år og utgjør ryggraden i regionens kollektiv- tilbud. Takket være forbedringsarbeid på verkstedet og infrastrukturen, samt god innsats fra førere og personalet i driftssentralen oppnådde T-banen historisk høy punktlighet i 2017. Best 2020-mål: 35% produksjons- vekst

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=