Sporveien årsrapport 2017

34 Årsrapport 2017 CBTC Communications-based train control, et signalanlegg basert på telekommunikasjon som sporer togenes eksakte posisjon og legger til rette for smidigere trafikkavvikling, høyere trafikkhastighet og bedre sikkerhet. Organisering Oppdragsgiver: Oslo kommune, Byrådsavdeling for miljø- og samferdsel (MOS) Styringsgruppe: Sporveien, Ruter, Oslo Vognselskap, etaten Fornebubanen og Bane NOR Prosjektledelse: Sporveien Finansiering Prosjektet finansieres i sin helhet gjennom Oslopakke 3-avtalen. Gevinster Nødvendig modernisering av infrastrukturen Økt kapasitet, legge til rette for opp til 40 tog i timen (fra dagens 28/32 tog i timen) gjennom sentrumstunellen Kortere reisetid og bedre punktlighet Styrket sikkerhet for reisende og førere Fremdrift 2013–2014: Konseptvalgutredning 2015–2017: Forprosjekt 2018–2020: Kravspesifisering og anskaželse 2021–2022: Design og utvikling 2023–2027: Innføring og drift Del 3 | VIRKSOMHETEN T-banen har oppnådd gode resultater etter målbevisst satsning og nødvendige investeringer over flere år. Når Sporveien likevel investerer i det nye signal- og sikrings- systemet CBTC, er det av flere grunner: Vi må modernisere eksisterende signalanlegg, øke kapasiteten, og legge til rette for Fornebubanen og videre utvikling av T-banenettet som ryggrad i Oslos kollektivtrafikk. Øker kapasitet Med CBTC-teknologien får Sporveien et moderne databasert signalsystem med høyere kapasitet, bedre fleksibilitet og mulighet for å kjøre T-banen halvautomatisk. Det betyr at anlegget styrer toget og optimaliserer hastigheten og avstanden mellom togene, uten å redusere sikkerheten. Sammen med de andre planlagte forbedringstiltakene i Sporveien, har teknologien potensial til å øke antall reisende gjennom sentrumstunellen med nærmere 13 000 i timen. Teknologien muliggjør også enda bedre punktlighet på avgangene enn før. Grundigere planlegging CBTC er et avansert og komplekst system. Siden oppstarten i 2013 har Sporveien etablert en egen prosjektorganisasjon med over 35 medarbeidere for å håndtere innføringen av CBTC. I 2017 jobbet prosjektet videre med å forberede anskaffelsen av et CBTC-system. Parallelt samarbeider Sporveien tett med T-baneoperatører i andre land. Deres erfaringer viser at vi ikke skal undervurdere kompleksiteten i slike prosjekter. Derfor ble det nødvendig for Sporveien å planlegge gjennomføringen av prosjektet enda grundigere enn det som opprinnelig var forutsatt, ikke minst av hensyn til andre samtidige prosjekter. Revidert fremdrift For å sikre stabil drift og robust innføring, besluttet Sporveien i 2017 å revidere fremdriftsplanene for prosjektet. Med så mye som skal skje samtidig, er det viktig å optimalisere innsatsen for Sporveiens del, og å sikre god trafikkavvikling i innførings- fasen. Grepet vi har tatt, gjør at vi kan prioritere de tiltakene som gir størst effekt så tidlig som mulig, slik at vi raskest mulig får hentet ut de effektene omgivelsene forventer av oss: Mer kollektivtrafikk for pengene. Når det nye signal- og sikringssystemet er ferdig implementert, får reisende en enda raskere, mer punktlig og sikrere tur med T-banen. Systemet er plattformen som gjør fremtidens T-bane mulig. GRUNNMUREN TIL FREMTIDENS T-BANE NYTT SIGNAL- OG SIKRINGSANLEGG

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=