Sporveien årsrapport 2020

Årsrapport 2020 3 MER KOLLEKTIVTRAFIKK FOR PENGENE Sporveien er Norges største kollektivselskap målt i antall reiser. Konsernet forvalter og utvikler store verdier på vegne av fellesskapet. Vårt samfunnsoppdrag er å skape mer kollektivtrafikk for pengene . Det betyr å frakte flest mulig fornøyde passasjerer dit de vil – raskt, trygt og til minst mulig kostnad for samfunnet og miljøet. Det er et oppdrag vi tar på stort alvor. Sporveien er et helintegrert konsern som styrer vogner, driftspersonell, verksteder, infrastruktur og trafikk i et helhetlig system for å utnytte ressursene best mulig. Vi drifter all T-bane og trikk i Oslo og Viken, og en stor andel av den anbudsbaserte busstrafikken i Oslo, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark. Hver eneste dag jobber våre over 3 700 ansatte for å levere i tråd med samfunnsoppdraget. SPORVEIENS SAMFUNNSOPPDRAG ANDEL REISER OSLO /VIKEN 2020 ANTALL ENKELTREISER (MILL.) KONSERNETS UTVIKLING SISTE 10 ÅR T-bane Buss Trikk 31% 9% 22% 38% ANDRE AKTØRER (BUSS, TOG, BÅT) S P O R V E I E N 6 2 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 2013 2020 2014 2011 2015 2012 2016 2017 2018 122 119 74 118 106 94 88 85 82 81 102 97 59 98 91 84 65 65 80 71 51 53 22 51 53 55 51 49 47 48 2019

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=