Sporveien årsrapport 2020

Del 1 Om Sporveien 3
Sporveiens samfunnsoppdrag: Mer kollektivtrafikk for pengene 3
Dette er Sporveien 4
Nøkkeltall 5
Viktige hendelser i 2020 6
Sporveissjefen 8
Bærekraftig løsning på fremtidens behov 10
Annerledesåret 12
Del 2 Strategi 21
Mer kollektivtrafikk for pengene – Sporveismetoden 22
Bestprogrammene: Tre strategiperioder med samme, overordnede mål 24
Best 2025: Sporveiens nye konsernstrategi 26
Planer for kapasitetsøkningen frem mot 2030 28
Del 3 Virksomheten 31
Nytt signalsystem CCBTC: Sporveien leder an 32
T-banen 34
Trikken 36
Unibuss 38
Sporveien Vognmateriell 40
Infrastruktur og prosjekter 42
T-baneprogrammet 44
Trikkeprogrammet 46
Bussanlegg 48
Sporveien Media 49
Del 4 Samfunnsansvar 51
Fremtidens byreise: Blå bærekraft 52
Sammen om en bærekraftig fremtid 54
Del 5 Styring 65
Kollektivtrafikken i Oslo: Hva nå? 66
Organisasjonen 68
Eierstyring og selskapsledelse 69
Takket hverdagsheltene 72
Uten navn 74
Styret 76
Del 6 Årsberetning og -regnskap 79
Årsberetning for Sporveien AS 2020 80
Resultatregnskap 2020 91
Balanse 2020 92
Kontantstrømoppstilling 94
Regnskapsprinsipper 95
Revisors beretning 114
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=