Sporveien årsrapport 2020

32 Årsrapport 2020 Del 3 | VIRKSOMHETEN T-banen er ryggraden i kollektivtilbudet i Oslo og Viken. Signalsystemene som styrer og sikrer T-banen har nådd og til dels passert sin tekniske levealder. Samtidig øker etterspørselen for enda mer effektive kollektivsystemer med større kapasitet. Et nytt signalsystem skal erstatte dagens systemer og gi Oslo-regionen flere og mer presise avganger. Det nye signalsystemet er basert på CBTC-teknologi (Communication Based Train Control) eller kommuni- kasjonsbasert togstyring. – Teknologien baserer seg på trådløs kommunikasjon mellomT-banetog og infrastruktur. Denne forbindelsen skal Sporveien, som første operatør i verden, kjøpe som en tjeneste over offentlige mobilnett, forteller prosjektsjef Erik Leenderts i Sporveien. Robust og fremtidsrettet I andre byer med tilsvarende signal- systemer er løsningen vanligvis å bygge egne trådløse nettverk kun for signal- systemet. Med den raske utviklingen i mobilteknologien mener Sporveien at tiden er inne for mer moderne løsninger. I 2020 inngikk selskapet en avtale med Telia for å levere den trådløse kommu- nikasjonen til signalsystemet over deres mobilnett. Sporveiens teknologivalg er et resultat av en grundig prosess, basert på utredninger og diskusjoner med både leverandørmarkedet, mobilopera­ tørene, myndigheter, forsknings- og fagmiljøer. –Vi kan velge denne løsningen fordi Norge har mobilnett i verdensklasse, med god dekning og høy stabilitet. Ved å styre det nye signalsystemet over eksisterende mobilnett bruker vi velprøvd teknologi på en ny og smart måte. Dette gir oss en mer fremtids- rettet løsning, med høyere driftssik- kerhet og lavere kostnader, blant annet fordi vi unngår å bygge og vedlikeholde egne trådløse nettverk, sier Leenderts. Til nytte for alle Andre aktører i Norge og utlandet, følger spent med når Sporveien velger å styre en samfunnskritisk tjeneste som T-banen over offentlige mobilnett. Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Paul Chaffey, forteller at myndighetene jobber for å legge til rette for flere samfunnskritiske tjenester over offentlig mobilnett, og ser positivt på Sporveiens teknologivalg. – Løsningen Sporveien har valgt er banebrytende for Oslo og Norge. Den digitale grunnmuren Norge har bygget opp er en viktig forutsetning for det fremoverlente valget om å styreT-banen over offentlige mobilnett. Regjeringen har også tatt avgjørelsen om at mobil- nettene skal være fremtidig løsning for nød- og beredskapskommunikasjon. Digitaliseringen av samfunnet gjør det viktig å styrke den digitale grunnmuren vår. Dette kommer hele samfunnet til gode, sier han. • NYTT SIGNALSYSTEM CBTC CBTC står for «communication based train control» og er et signalsystem basert på trådløs kommunikasjon mellom tog og infrastruktur for styring av T-banetrafikken. CBTC-tekno- logien er i dag standard når nye T-baner bygges. Gevinster • Nødvendig modernisering av infrastrukturen • Økt kapasitet og drifts­ stabilitet • Kortere reisetid og bedre punktlighet Fremdrift Prosjektet skal etter planen ferdigstilles i løpet av 2027. Sporveien leder an Det er mange som følger spent med når Sporveien som første selskap i verden vil styre T-banen over offentlige mobilnett. NYTT SIGNALSYSTEM CBTC

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=