Sporveien årsrapport 2020

44 Årsrapport 2020 Del 3 | VIRKSOMHETEN Kapasitetsutvidelse i T-banenettet T-baneprogrammet ivaretar helheten av kapasitets­ utvidelsene og oppgraderingene som skjer i regi av Sporveien, Ruter og Fornebubaneetaten. Prosjektene omfatter oppgraderinger på Østensjøbanen, modernisering av signalsystem, utvidelser av linjenett og kapasitet med nye Majorstuen stasjon, nye vogner, Fornebubanen og ny sentrumstunell, samt baser til å håndtere de nye vognene. Gevinster • Økt kapasitet og driftsstabilitet • Utvidelse av linjenettet • Redusert kjøretid Organisering • Programstyret består av lederne i Sporveien, Ruter og Fornebubaneetaten, samt en representant for de ansatte i Sporveien • Konsernsjefen i Sporveien leder programstyret, og samme selskap ivaretar sekretariatsfunksjonen. Finansiering • Samtlige prosjekter blir finansiert med bidrag fra Oslopakke 3. Fornebubanen får i tillegg et direkte statlig bidrag. Fremdrift i prosjektene i T-baneprogrammet 2021: • Investeringsbeslutning for nye T-banevogner til behandling i Oslo kommune • Oppstart arbeider på Østensjøbanen • Ferdigstilling av Ryen base • Oppstart utredning av trasé- og stasjonsplassering for ny sentrumstunell • Kontrakt med leverandør av signalsystem 2022: Ferdigstilling av forprosjekt om nye Majorstuen stasjon 2023–2027: Innføring og drift av nytt signalsystem 2027: Åpning av Fornebubanen T-baneprogrammet er opprettet for å samordne prosjektene som skal øke kapasiteten til T-banen. Eierskap til prosjektene i programmet ligger i Sporveien, Ruter og Fornebubaneetaten. Arbeidet i prosjektene og virksomhetene blir koordinert av et eget programstyre, under ledelse av konsernsjefen i Sporveien. Prosjektene i T-baneprogrammet henger nært sammen. Nytt signalsystem CBTC for T-banen Prosjektet er ansvarlig for å anskaffe og innføre et nytt signal- system for helhetlig styring og sikring av T-banen. Ryen base Prosjektet skal oppgradere verkstedet og basen på Ryen. Østensjøbanen mellom Etterstad og Hellerud Infrastrukturen skal vedlikeholdes og oppgraderes. Ny trasé vil korte ned kjøretiden mellom Bryn og Hellerud med 20 prosent. Nye T-banevogner Sporveien skal gjennomføre et forprosjekt om bestilling av nye T-banevogner for å møte kapasitetsøkningen fra Fornebubanen. I samarbeid med Ruter skal prosjektet vurdere fremtidig vognbehov og baseløsning med ny T-banetunell gjennom byen. Fornebubanen Fornebubanen utvider T-banens linjenett med en ny bane mellomMajorstuen i Oslo og Fornebu i Bærum. Majorstuen stasjon Sporveien skal gjennomføre et forprosjekt om ny Majorstuen stasjon for å forberede påkobling av Fornebubanen og ny fellestunell, samt øke kapasiteten på stasjonen. Ny sentrumstunell Sporveien skal være byggherre for ny T-banetunell mellom Tøyen og Majorstuen. Ruter leder en utredning for å opti­ malisere trasévalg og plassering av T-banestasjoner. • T-banen er bærebjelken i kollektivtrafikken i Oslo. For å sikre at kapasiteten blir best mulig i årene som kommer, organiserer Sporveien flere planlagte prosjekter i et eget T-baneprogram. STYRKER RYGGRADEN I KOLLEKTIV- TRAFIKKEN MED EGET PROGRAM T-BANEPROGRAMMET

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=