Sporveien årsrapport 2020

26 Årsrapport 2020 Del 2 | STRATEGI BEST 2025 SPORVEIENS NYE KONSERNSTRATEGI Et trygt og pålitelig kollektivtilbud: For at de reisende skal kunne stole på kollektivtrafikken, er det viktig at vi opprettholder et trygt og pålitelig kollektivtilbud med god regularitet. God kundebehandling: Flere faktorer påvirker opplevelsen til dem som reiser. Vi skal gjøre vårt beste for at hele reisen blir en god opplevelse. God kapasitet: Vi ønsker oss flere passasjerer gjennom å kunne tilby god kapasitet. Når kapasiteten i kollektiv- systemet har blitt bedre, har antallet reiser også økt. Uansett sitasjonen rundt oss ønsker vi å tilby kapasiteten som en by i utvikling trenger. Godt samarbeid med Ruter: Å skape gode reiseopplevelser skal vi gjøre gjennom et godt samarbeid med Ruter. Ved å jobbe sammen for å skape et godt tilbud vil de reisende oppleve at resultatet desto bedre. Nye forbedringsgevinster: I Sporveien søker vi alltid å levere mer kollektiv- trafikk for pengene. I neste strategi- periode har vi som ambisjon å skape forbedringsgevinster som tilsvarer 250 millioner kroner i årlige effekter. For å nå dette målet vil alle deler av konsernet bidra aktivt. Kultur for kontinuerlig forbedring: For å jobbe enda smartere trenger vi en kultur for kontinuerlig forbedring. Vi skal fortsette å bruke Lean-meto- dikk for å gjøre prosessene våre enda smidigere. Dyktige og engasjerte ansatte: Det å ha dyktige og engasjerte ansatte er en forutsetning for å forbedre oss. Vi har sommål å beholde, utvikle og tiltrekke flinke og engasjerte medarbeidere. Smart bruk av teknologi: For å jobbe enda smartere må vi også ta smarte valg i bruk av både eksisterende og ny teknologi. Det nye signalsystemet for T-banen er et eksempel på teknologi som vil gi oss helt nye muligheter. FORNØYDE REISENDE Vi i Sporveien skal fortsette å levere gode reiseopplevelser • De reisende skal kunne stole på våre transport- midler som en pålitelig måte å ta seg frem dit de skal • Opplevelsen av reisen skal være god: God kundebe- handling, god sikkerhet, godt renhold, og god kapasitet • Fornøyde reisende oppnås gjennom et godt og tett samarbeid med Ruter JOBBE ENDA SMARTERE I Sporveien søker vi alltid å jobbe enda smartere • Vi bygger kompetanse ved å tiltrekke, utvikle og beholde dyktige og engasjerte medarbeidere • Sammen hever vi kvaliteten i våre prosesser gjennom innovasjon, kontinuerlig forbedring og utnyttelse av ny og eksisterende teknologi • For å skape mer kollek- tivtrafikk for pengene har vi satt oss som mål å realisere 250 millioner i nye forbedringsgevinster

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=