Sporveien årsrapport 2020

Årsrapport 2020 25 STRATEGI | Del 2 DEN NYE STRATEGIEN BYGGER VIDERE PÅ EN SOLID PLATTFORM Best 2020 Vekst, konkurransekraft, samfunnsansvar og gjennomføringsevne Kvalitet, sikkerhet og effektivitet Best 2015 Profesjonalisering, effektivisering og industrialisering 2021–2025: BEST 2025 BÆREKRAFTIG MOBILITET FOR ALLE Med Best 2025 vil Sporveien bygge videre på suksessen fra de to foregående periodene. Konsernet har vist evne til å levere stadig bedre og mer effektiv kollektivtransport, og går inn i Best 2025 med et mål om å delta aktivt i utviklingen av Oslo. Sporveiens produkter utgjør en viktig del av løsningen for å innfri målene om å gjøre byen grønnere og kutte klimagass‑ utslippene med 95 prosent innen 2030. Nye mobilitetsløs­ ninger vil bli viktige for å nå disse målene. Sporveiens nye visjon – bærekraftig mobilitet for alle – gjen­ speiler denne koblingen. Samtidig har konsernet et mål om å være best i verden på å tilby kollektivtrafikk i Oslo. Dette skal blant annet oppnås gjennom å skape enda mer kollektiv­ trafikk for pengene, der ytterligere 250 millioner kroner i årlig effektivisering skal hentes innen 2025. De fire fokusområdene i Best 2025 er: • Fornøyde reisende • Jobbe enda smartere • Fornye kollektivtrafikken • Gripe kommersielle muligheter Les mer om fokusområdene på neste side. Mål 2025: Sporveien vil bygge videre på tidligere forbedringer og realisere årlige besparelser på 1 240 millioner kroner innen 2025 Levert per 2020: 990 millioner kroner i akkumulerte effektiviseringsgevinster 2011 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2025 2020 Høy og stabil regularitet gjennom perioden 100 50 0 2011 2020 Høy kundetilfredshet gjennom perioden 100 50 0 2011 (2020 ikke målt pga korona) 2019 35 % vekst i passasjer- tallet før koronaen traff Norge 30 % reduksjon i kostnader per kjørte kilometer på skinner 300 100 200 0 2011 2020 200 100 0 2011 2020 990 1 240 979 910 771 468 456 330 173 56 mill kr % %

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=