Sporveien årsrapport 2020

54 Årsrapport 2020 Del 4 | SAMFUNNSANSVAR OG BÆREKRAFT SAMMEN OM EN BÆREKRAFTIG FREMTID Sporveiens virksomhet påvirker bybildet, lokalmiljøer og innbyggerne. Gjennom selskapets arbeid med bærekraft legges grunnlaget for å løse samfunnsoppdraget på en måte som er til beste for alle reisende, innbyggere, naboer, ansatte og miljøet – og følger høye etiske standarder. Samtidig vil utnyt- telse av teknologiske muligheter skape mer kollektivtrafikk for pengene. – Sporveien har et viktig samfunnsoppdrag og vi skal ta et aktivt samfunnsansvar gjennom målrettet arbeid med bære- kraftige løsninger. Vi arbeider med samfunnsansvar og bære- kraft innen seks målområder. De definerte vi i 2016–2017 etter en bred analyse av utfordringer og muligheter for virksom- heten, og med involvering av så vel egne ansatte som represen- tanter for eierne, fagforeninger og sentrale etater i kommunen. Strategiprosessen i 2020 konkluderte med at målområdene blir videreført mot 2025. Vi vil spisse målområdene og utvikle flere konkrete mål under implementeringen av konsernstrategien Best 2025, forteller konserndirektør for kommunikasjon og samfunnTorgeir Kristiansen. Gjenspeiler viktige mål for samfunnsutviklingen De seks målområdene reflekterer viktige samfunnsmål som er satt for Oslo, Norge og verden. Sporveiens bidrag er avgjørende for å lykkes med Oslo kommunes klimastrategi og viktige for å innfri nasjonale klimamål. Konsernets miljøstrategi svarer også på andre viktige mål som er satt for Oslo knyttet til å redusere energibruken, øke andelen fornybar energi, gjøre anskaffelsene grønnere, redusere avfall og sortere bedre, og styrke kollektiv- trafikken innenfor gjeldende støykrav. Konsernets målområder speiler også mange av FNs 17 bære- kraftsmål. Tema som klima, miljø, likestilling, mangfold og sikkerhet har høy prioritet i Sporveien. Samtidig arbeider Sporveien med å modernisere kollektivsystemet og utvikle bærekraftige løsninger for mobilitet, også dette blant målene fra FN. Oversikten på neste side viser hvordan Sporveiens seks målområder henger sammen med bærekraftmålene. Som eier har Oslo kommune fastsatt prinsipper for god eierstyring av aksjeselskaper. Prinsippene handler om etisk Sporveiens nye visjon – Bærekraftig mobilitet for alle – understreker hvilken vekt konsernet vil legge på arbeidet med samfunnsansvar og bærekraft i årene som kommer. Et grønnere Oslo krever at konsernet leverer grønnere og mer bærekraftige transportløsninger og får enda flere til å ta dem i bruk. BÆREKRAFTPRIS TIL SPORVEIEN I juni mottok Sporveien T-banen Bærekraftprisen 2020. Sporveien Trikken tok andreplassen. Prisen ble delt ut i forbindelse med offentliggjøringen av Norsk Bærekraftbarometer som viser hvor bærekraftige norske bedrifter er sett fra kundenes ståsted. Sporveiens viktigste bidrag er å levere et effektivt og attraktivt kollektivtilbud. På den måten vil enda flere reise kollektivt, noe som igjen reduserer klimautslipp og forbedrer luftkvaliteten. Sporveien er eid av Oslo kommune, og har hoved­ delen av virksomheten i hovedstaden. Derfor er det naturlig at også det meste av Sporveiens innsats innen bærekraft skjer her. Klimautfordringene må løses internasjonalt, men initiativene må også komme nasjonalt og lokalt. – Mange storbyer går nå foran i nasjonale initiativer, og det ser vi ikke minst her i Oslo. Vi håper prisen kan være en ekstra inspirasjon inn i det videre bærekraft­ arbeidet vårt, sier Torgeir Kristiansen. Norsk bærekraftbarometer gjennomføres av Handelshøyskolen BI og måler 149 av Norges største virksomheter. Torgeir Kristiansen konserndirektør for kommunikasjon og samfunn regelverk, misligheter og korrupsjon, anskaffelsesprosesser, helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid), miljøansvar, likestilling og samfunnssikkerhet. Dette er sentrale tema i Sporveiens virksomhetsstyring. •

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=