Sporveien årsrapport 2020

52 Årsrapport 2020 Del 4 | SAMFUNNSANSVAR OG BÆREKRAFT Blå bærekraft Det handler ommer enn miljø når de nye SL18-trikkene til Sporveien skal farge bybildet blått. –Trikken har vært en miljøvennlig del av Oslo i 145 år, den! sier administrerende direktør i SporveienTrikken, Birte Sjule. At trikken er viktig for miljøet i byen er derfor ingen overraskelse, men når de første SL18-trikkene rulles ut i gatene i løpet av 2021 byr Sporveien på noe større enn et grønt og klimavennlig kollektivtilbud. Fornøyde kunder At trikken er utslippsfri, er ikke den eneste grunnen til at den er et bære- kraftig fremkomstmiddel. For å nå bærekraftmålene til FN må flere byer gjøre som Sporveien og tilrettelegge for at enda flere folk skal komme seg trygt og smidig frem i bykjernen. – Det viktigste for de som reiser med oss er hyppige avganger – det skal være enkelt å benytte trikken. Kollektivtil- budet må være så godt at flere velger å reise med oss fremfor å sette seg i bilen når de skal bevege seg rundt i hver- dagen. Derfor er fornøyde passasjerer vårt viktigste bidrag til et bærekraftig samfunn, sier Sjule. I 2020 gikk Sporveien helt til topps i Norsk Bærekraftbarometer. Barometeret viser hvor bærekraftige norske bedrifter er sett fra kundenes ståsted. T-banen gikk til topps, mens trikken sikret seg andreplassen. Sjule ser frem til at Oslos innbyggere skal få prøve de nye trik- kene. Hun vet at de ønsker seg flere blå kjøretøy i byen. Sporveien er ikke alene om å gi byen sin et trikkeløft. Tall fra Den internasjo- nale foreningen for offentlig transport, UITP, viser at Europa satser på trikk. At trikken er en ren, stille og arealeffektiv måte å frakte mange mennesker rundt på har fått europeiske byer til å bestille over tre tusen nye trikker de neste årene og bygge nye trikkelinjer. Tilgjengelig for alle Kapasitet er også viktig for å kunne levere et bærekraftig kollektivtilbud. Når alle de nye SL18-trikkene er på plass i 2024, har trikkeparken i Oslo mulighet til å ta dobbelt så mange passasjerer som i dag. Det nye trikkene er universelt ut‑ formet. Det er fordi Sporveien ønsker å gjøre kollektivtilbudet tilgjengelig for så mange som mulig. Derfor har Sporveien gjennomTrikkeprogrammet samarbeidet tett med ulike interesse­ organisasjoner og brukergrupper. Det er nestleder Magnhild Sørbotten i Norges Handicapforbund glad for. – Hadde alle store prosjekter gjort som Sporveien og involvert oss tidlig i prosessen, hadde samfunnet spart seg for store summer, sier hun. – Ved å kartlegge behovene i forkant unngår man den ekstrakostnaden det er å gjøre endringer når prosjekter er ferdige. Sjule forteller at tilbakemeldingen fra kartleggingen og brukertestingen med organisasjonene har vært viktig i arbeidet med å få et enda bedre trikketilbud. – Vi skal være best mulig for flest mulig, det er det bærekraftig mobilitet for alle handler om, sier hun. • FREMTIDENS BYREISE Birte Sjule Administrerende direktør Sporveien Trikken AS

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=