Sporveien årsrapport 2020

66 Årsrapport 2020 Del 5 | STYRING Hva nå? Byrådsleder Raymond Johansen og byråd Lan Marie Berg hadde aldri trodd de skulle oppfordre folk til å ikke reise kollektivt. Som ledere i en kommune med en av verdens mest ambisiøse klimastrategier satt det langt inne. KOLLEKTIVTRAFIKKEN I OSLO – Vi håper å slippe å gjøre det igjen, sier Raymond Johansen og Lan Marie Berg. Folk i Oslo gjorde det de fikk beskjed om. Selv om bussen, T-banen og trikken har gått, har det vært langt færre passasjerer. Ifølge tall fra Ruter var nedgangen i 2020 på 40 prosent. Ingen andre steder i landet har folks reisevaner endret seg så mye som i Oslo i løpet av året som gikk. Da byen stengte i mars i fjor, tok mange bussen hjem fra jobb for siste gang på lenge. Hjemmekontor ble den nye hverdagen, og i stedet for å ta T-banen til marka, tok folk beina fatt i nærmiljøet. Om innbyggerne som har mulighet til å jobbe hjemmefra fortsetter med det etter at samfunnet åpner igjen, er uvisst. For kollektivtrafikken, som finansieres av billetter og bompenger, kan det få store konsekvenser. Ifølge Ruter steg reisetallene da Oslo delvis åpnet i fjor sommer og høst raskt opp mot det som var normalt før pandemien. Raymond Johansen tror derfor at vi kommer til å se like mange reiser med buss, trikk og T-bane når samfunnet åpner igjen. – Jeg tror kollektivtrafikken kommer til å være like viktig, om ikke enda vikti- gere, når vi får hverdagen tilbake etter pandemien. De aller fleste av oss savner å se kolleger og ønsker seg tilbake til jobb, vi vil se venner og familie igjen, og vi vil reise kollektivt til fritidsaktiviteter eller for å gå en tur i marka, sier han. Kommunens klimaverktøy Selv om det kan ta tid før folk er tilbake for fullt, sier både byrådsleder Johansen og samferdselsbyråd Berg at byrådet skal fortsette sin satsing på kollektiv- trafikk. Målet er å gjøre Oslo til verdens første utslippsfrie storby innen 2030. Da må det skje store endringer det neste tiåret, blant annet i trafikken. Til det er Sporveien et viktig verktøy. – For å bli en nullutslippsby må vi blant annet redusere biltrafikken og utvide kollektivtilbudet. De neste årene skal vi fortsette å utvide antall avganger, sette inn flere elbusser, rulle ut nye trikker og få ferdig Fornebubanen. Byen skal være trygg på at den får den kollek- tivtrafikken den trenger og fortjener, sier byråd Lan Marie Berg. Nå er de begge mer enn noen gang opptatt av å jobbe for at Oslo skal være et utstillingsvindu for utslippsfri massetransport og en kollektivby til inspirasjon for andre. – Sporveien er pulsen av Oslo. Hvile- pulsen har vært lavere enn ønsket det siste året, men vi skal nok få blod- omløpet i gang igjen, sier Raymond Johansen og Lan Marie Berg. • Byråd Lan Marie Berg (MDG) Byrådsleder Raymond Johansen (AP)

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=