Sporveien årsrapport 2020

8 Årsrapport 2020 Del 1 | OM SPORVEIEN BÆREKRAFTIG MOBILITET FOR ALLE Alle fortjener tilgang til kollektivtransport, og behovet for effektive og kapasitetssterke løsninger som flytter store mengder mennesker er større enn noensinne. Samtidig har Oslo, Norge og hele verden nå vært lammet av korona-­ pandemien i mer enn ett år. I Sporveien har vi gjort noe jeg aldri hadde trodd vi skulle gjøre. Vi har bedt folk om å ikke reise med oss! Det strider mot alt vi jobber for hver eneste dag. Det stritter imot i alle ledd av vår kultur og vårt oppdrag, men likevel har det vært nødvendig. Det unormale er blitt normalt – også for oss i Sporveien. Gjennom å begrense antall reisende med kollektivtrafikken, har vi sikret at alle de sommå bruke oss får en tryggest mulig reise. For det er mange som trenger Sporveien i sin hverdag og som til tross for pandemien ikke har alternativer når de skal komme seg til og fra jobb. Det er sykepleiere, leger, hjelpepleiere, lærere, politifolk, brannfolk, våre egne sporveis­ arbeidere og en rekke andre yrkesgrupper som står i første linje hver eneste dag og som samfunnet vårt er avhengig av. I hele koronaperioden har vi i Sporveien gjennom målrettet smittevernarbeid lykkes med å holde smittetallene blant våre 3 700 ansatte nede. I skrivende stund har det knapt nok vært et eneste tilfelle der smitte er overført på arbeids- plassen. Det er heller ikke påvist at kollektivtrafikken utgjør noen stor risiko for smitteutbrudd, selv om mange fryktet dette. Vi har skjerpet renhold, vi desinfiserer fortløpende, vi ber alle reisende bruke munnbind og vi har begrenset antall reisende. Dette har effekt og vi skal fortsette med tiltakene frem til pandemien er endelig nedkjempet. Jeg er stolt av den innsatsen som er lagt ned av alle ansatte i Sporveien i denne krevende perioden. Samtidig gleder jeg meg til vi igjen kan ønske alle velkommen om bord. I et normalår har Sporveien vel 270 millioner reisende. I 2020 hadde vi 155 millioner. Målet de nærmeste årene er at vi skal ta unna en enda større andel av det totale reisebehovet gjennom effektive og trygge reiser med trikk, T-bane og buss. Ved utgangen av 2020 avsluttet Sporveien strategiperioden vi har kalt Best 2020. Gjennom dette og det foregående strategiprogrammet vårt har vi forbedret virksomheten med én milliard kroner i årlig effekt. Enkelt sagt innebærer dette at det koster énmilliard kroner mindre å drive Sporveien hvert år enn det ville gjort om vi hadde opprettholdt kostnadsnivået vi hadde i 2012. Resultatene er skapt gjennom det vi kaller «Sporveismetoden», en serie med målrettede tiltak knyttet til profesjonalisering, industrialisering og effektivisering og ikke minst et velfungerende bedriftsdemokrati der samspillet mellom ansatte, fagforeninger og ledelse står helt sentralt. Helt avgjørende for «Sporveismetoden» er også Sporveiens integrerte konsernmodell der ansvaret for drift, vedlikehold, utbygging, materiell, og andre sentrale deler av den totale verdikjeden, ligger samlet i samme struktur og system. Ved inngangen til 2021 skinnesetter vi en ny strategi som skal sikre Sporveien en enda tyngre markedsposisjon frem mot 2025, samtidig somvi skal være løsningen på Oslo kommunes mål og ambisjoner innenfor byutvikling knyttet til mobilitet og bærekraft. I den kommende strategiperioden frem mot 2025 skal vi fortsette å skape sterke resultater bygget på det fundamentet som er lagt. Vi skal hente nye effekter fra vårt forbedringsarbeid og vi skal fortsette å drive kostnadsnivået i kollektivtrafikken nedover. I tillegg skal vi ta spennende og viktige skritt inn i fremtiden med utgangspunkt i vår nye visjon «Bærekraftig mobilitet for alle». I Sporveien har vi vært opptatt av bærekraft siden vår opp­ rinnelse i 1875, og i all hovedsak leverer vi alle våre reiser utslippsfritt med elektrisk drevne trikker og T-baner og en stadig større elektrisk bussflåte. I 2020 vant vi «Bære- kraftprisen» og T-banen og Trikken ble nummer en og to på Norsk bærekraftbarometers oversikt over større norske virk- somheter. Dette er en tillitserklæring vi skal ta godt vare på, og vi skal bruke denne tilliten godt til å prege samfunnet i årene som kommer. I Sporveien jobber vi med samfunnsansvar og bærekraft gjennom de seks områdene God tur, Ren tur, Smart tur, God nabo, Skikkelige folk og Driftige folk. Sammen med Sporveiens verdier pålitelig, engasjert og samhandlende skal dette være kjennetegnet på hvordan vi i Sporveien løser vårt samfunnsoppdrag «mer kollektivtrafikk for pengene» og hvordan vi tar samfunnsansvar på veien inn i fremtiden. Ta plass. Dørene lukkes. Velkommen om bord! Etter at korona­ pandemien er nedkjempet kan vi alle reise kollektivt igjen. Vi sees på veien mot bærekraftig mobilitet for alle! SPORVEISSJEFEN Sporveissjef Cato Hellesjø

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=