Sporveien årsrapport 2020

38 Årsrapport 2020 Del 3 | VIRKSOMHETEN UNIBUSS OPPSTART I BÆRUM I ET KREVENDE ÅR Unibuss-konsernet er, med sine 1 738 medarbeidere, det største datterselskapet til SporveienAS målt i antall ansatte. Virksomheten er organisert i selskapene Unibuss AS (rute- buss) og datterselskapene Unibuss Tur AS og Unibuss Ekspress AS (flybuss og ekspressbuss). Selskapet kjører buss i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet, Trøndelag og på Sørlandet. Året oppsummert Unibuss fraktet 59 millioner reisende og omsatte for 1 663,2 millioner kroner i 2020. Kundetilfredsheten lot seg ikke måle i 2020 på grunn av koronapandemien. Unibuss har opparbeidet verdifull erfaring med miljøvennlig teknologi og er en ledende operatør i Norge innen elbussdrift. I juni 2020 startet Unibuss driften i Bærum etter å ha vunnet kjørekontraktene i Vestre Aker, Bærum kommune og på Nesøya. Rutene kjøres med elektriske busser og HVO-busser (Hydrogenerert Vegetabilsk Olje). De 23 elektriske, 12 meter lange bussene har minimum rekkevidde på 25 mil. De resterende 127 bussene bruker biodrivstoffet HVO som er laget av fornybare råvarer og gir 90 prosent mindre utslipp enn konvensjonell diesel. Unibuss åpner for å kjøpe ytterligere 130 elektriske busser i 2025, i tråd med Ruters miljømål om å kjøre kun utslippsfrie busser innen 2028. Ved oppstarten i Bærum ønsket Unibuss 400 nye med- arbeidere velkommen. Pandemien medførte nye og høye krav til medarbeiderne, en utfordring Unibuss tok på strak arm. Språktester og intervjuer ble gjennomført på video, opplæringsprogrammene ble digitalisert og en rekke andre tiltak ble iverksatt for å følge myndighetenes retningslinjer for smittevern. Koronautbruddet påvirket hele organisasjonen gjennom store deler av 2020. Da Norge stengte ned i mars 2020, fortsatte Unibuss og resten av kollektivbransjen å holde hjulene i gang. Aktørene i kollektivtrafikken ble definert som samfunns­ kritiske og bidro blant annet til å frakte helsepersonell til og fra jobb i en krevende og usikker tid. De ansatte i Unibuss har bidratt med imponerende innsats igjennom hele 2020. Flere titalls små og store smitteverntiltak har blitt iverksatt og opprettholdes i tråd med helsemyndighetenes anbefaling. Selv om rutebussene holdt hjulene i gang tilnærmet som normalt, ble situasjonen en annen for tur- og ekspressbuss- virksomheten. Markedet for turbuss ble endret over natten og dette påvirket situasjonen for de ansatte i Unibuss Tur. Ved utgangen av året var syv ansatte blitt permittert eller midlertidig omplassert med nye oppgaver. Ekspress- og flybussvirksomheten ble også påvirket av reiserestriksjoner og nedgangen i luftfarten. Det førte til at 37 ansatte i Unibuss Ekspress ble permittert eller midlertidig omplassert med nye oppgaver. Når restriksjonene bortfaller og samfunnet igjen normaliseres, er målet at Unibuss’ rute-, tur- og ekspress­ virksomhet igjen skal levere de beste løsningene og ta del i den videre utviklingen av kollektivbransjen. Videre utvikling Pandemien har satt tilpasningsevnen og fleksibiliteten på prøve i 2020 og vil kreve mye av organisasjonen også i 2021. Samtidig har Unibuss fortsatt arbeidet med nye anbud, videreutviklet digitale løsninger og posisjonert selskapet for videre vekst. Unibuss tar, sammen med øvrige deler av Sporveien, fatt på en ny strategiperiode med blikket rettet fremover mot nye anbud, nye strategiske målsetninger, miljøvennlige løsninger og videre vekst. • Unibuss er et av landets største busselskaper og en pådriver for miljøvennlig kollektivtransport. Bussparken blir stadig grønnere og økte med 23 nye elektriske busser i 2020 da Unibuss startet drift i Bærum fra garasjene på Furubakken, Lommedalen og Skui.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=