Sporveien årsrapport 2020

Årsrapport 2020 49 VIRKSOMHETEN | Del 3 SPORVEIEN MEDIA Sporveien Media AS’ forretningside er å gi et økonomisk bidrag til kollektivtrafikken, og samtidig gi en positiv opp­ levelse for de reisende. Selskapet forvalter trafikkreklame på driftsmidler, stasjoner og bygninger, og har samarbeidsavtale med Clear Channel Norway. Sporveien Media forvalter også kontrakten for reklamefinansierte lehus i Oslo. Sporveien Media bidrar til å styrke kollektivtrafikkens omdømme gjennom å holde høy standard på reklamepro- dukter, design og vedlikehold. Reklame kan bidra til å redusere følelsen av ventetid for de reisende hvis de opplever den som relevant. Selskapet legger samtidig stor vekt på at stasjonsom- rådene og holdeplassene skal være rene og godt vedlikeholdt. Året oppsummert Sporveien Media bidro i 2020 med totalt 107 millioner kroner til kollektivtrafikken. Dette var en nedgang på ca. 22 milli- oner kroner fra 2019. Koronapandemien har ført til en sterk nedgang i medieinvesteringer i 2020 sammenlignet med 2019. Sporveien Media har jobbet aktivt for å være en pådriver og tilrettelegger for innovasjon og forretningsutvikling i markedet for trafikkreklame. Dette innebærer å videreutvikle løsninger og kapasitet på både eksisterende og nye reklameflater. I 2020 jobbet Sporveien Media og samarbeidspartneren Clear Channel sammen om å dokumentere effekt og etablere flere digitale skjermer. Nye digitalskjermer på stasjoner som Storo og Sinsen bidrar til å utvikle posisjonen i markedet og det digitale varelageret. Til tross for stor usikkerhet fremover, tror Sporveien Media på en bedring i utendørsmarkedet i andre halvår 2021. Videre utvikling I samarbeid med Ruter og Clear Channel etablerer Sporveien Media 200 nye moderne lehus og stoppestedssøyler for de reisende. I 2021 vil selskapet fortsette utviklingen av de digi- tale og analoge mulighetene for å skape gode produkter for de reisende og kollektivtrafikken. • GOD REKLAME GIR BEDRE REISER Sporveien Media skaper inntekter fra trafikkreklame. I 2020 bidro selskapet med 107 millioner kroner til å bedre kollektivtrafikktilbudet for de reisende. Sporveien Media skal holde høy standard på reklameprodukter, design og vedlikehold.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=