Sporveien årsrapport 2020

48 Årsrapport 2020 Del 3 | VIRKSOMHETEN Bussanlegg AS eier, utvikler og leier ut infrastruktur for bussdrift til kollektivtrafikken i Oslo og Viken. Selskapets sju bussanlegg har en samlet kapasitet til parkering, service og vask til over 500 busser. Behovet for ny basekapasitet for buss i Oslo er høyt. Kollektiv­ trafikken vokser, og elektrifiseringen av bussparken krever mer areal til nettstasjoner og ladeutstyr. Nye kjørekontrakter for busstrafikken vil medføre at det blir flere busser, renere busser og busser i ulike størrelser. Dagens anlegg må tilpasses den nye virkeligheten. Året oppsummert Selskapets to bussanlegg i Bærum er bygget om for å møte behovene i Ruters nye kjørekontrakt for Vestregionen. Anlegget på Bekkestua fremsto i ny drakt med kapasitet for 80 busser og utstyr for lading av elektriske busser. Fra oppstart kjørekontrakt sist sommer driftes 25 elektriske busser herfra, men anlegget er klargjort for gradvis full elektrifisering i løpet av de nærmeste årene. Anlegget på Skui fikk forsinket oppstart og sto først ferdig med ny driftsbygning og økt kapa- sitet ved siste årsskiftet. Ved utgangen av 2020 er 20 prosent av selskapets oppstillingsplasser elektrifisert. På Stubberud i Groruddalen skal det bygges et nytt stort bussanlegg med plass til 150 elektriske busser. Anlegget blir hovedbase for bussene sombetjener Indre by i Oslo fra høsten 2022 og vil romme leddbusser og dobbeltleddede busser (høykapasitet busser). Planlegging og prosjektering har pågått gjennom året og det første spadetaket tas i mai 2021. Forberedelsene til ny kjørekontrakt for Oslo sør pågår for fullt på selskapets anlegg på Rosenholm. Anlegget har tidligere vært kjent for sine hydrogenbusser, men nå bygges anlegget om for å betjene elektriske busser i det nye anbudet som har oppstart i 2022. Ny vaskehall inngår også i byggeprosjektet. På Mortensrud bygges det nytt bussanlegg som gir tilleggs- kapasitet til Klemetsrudanlegget. Anlegget er midlertidig og får kapasitet til 70 busser. TILRETTELEGGING FOR VEKST OG ELEKTRIFISERING Bussanlegg skal legge til rette for vekst, effektivitet og miljøvennlig utvikling av kollektivtrafikken. Selskapet har en utfordrende oppgave med å sikre bussene nødvendig anleggskapasitet i de tette byområdene. De tre igangsatte byggeprosjektene på Stubberud, Rosen- holm og Mortensrud har en samlet investeringsramme på 560 MNOK fremmot høsten 2022. I februar ble bussanlegget i Enebakk rammet av et jordskred. Deler av parkeringsarealet raste ut. Ingen mennesker kom til skade, men anleggets funksjonalitet ble helt eller delvis satt ut av spill for en lenger periode. Etter anvisninger fra NGI og NVE er skredkanten nå sikret og anlegget tilbakeført til normal drift. Hendelsen er en påminnelse om at det er knyttet risiko til driften av industrielle anlegg av denne typen. Flere og mer teknologisk komplekse bussanlegg utstyres blant annet med strømforsyning for lading av elektriske busser. Selskapet iverksetter nå ekstern kartlegging av virksom- hetskritisk risiko. Hensikten er å oppnå bedre oversikt og kontroll med alle sider av anleggsdriften. Servicehus og pandemi Bussanlegg har utviklet et modulbasert servicehus for å bedre pause- og toalettforholdene for bussførere. De fire første servicehusene ble produsert og plasseres ut på busslinjenes endestoppesteder. Pandemien har nødvendiggjort ekstraordinære smittevern- tiltak for å sikre at bussførerne kan gjennomføre sine pauser på en trygg måte. Renholdet er styrket og de mest brukte lokalene er utvidet med mer plass. Selskapet vokser og har i løpet av året styrket sin organisa- sjon med to nye medarbeidere innenfor anleggsutvikling og vedlikeholdsplanlegging. • BUSSANLEGG

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=