Sporveien årsrapport 2020

40 Årsrapport 2020 Del 3 | VIRKSOMHETEN Sporveien Vognmateriell AS har økonomisk ansvar for T-banevognene (MX3000) og trikkene (SL79 og SL95) gjennom hele livsløpet, fra anskaffelse via vedlikehold og opp­ graderinger til avhending. Selskapet, som tidligere het Oslo Vognselskap, har siden 2006 satt av midler som skal gå til å investere i nytt materiell når dagens T-banevogner og trikker må avhendes. Sporveien Vognmateriell setter også av midler til planlagt og verdibevarende vedlikehold, samt til fornyelser og opp­ graderinger. Dersom det oppstår feil eller mangler som skyldes beskaffenheten på materiellet, hviler risikoen på Sporveien Vognmateriell. Året oppsummert Sporveien Vognmateriell hadde i 2020 et årsresultat på 131,4 millioner kroner som i sin helhet blir overført til vognanskaffelsesfondet. Antall ansatte ved årsskifte var åtte personer. Sporveien Vognmateriell arbeidet med flere fornyelses-, oppgraderings- og utviklingsprosjekter på T-banevognene i 2020. Prosjektene vil påvirke energibruk, effektivitet i produk- sjonen og kvaliteten på materiellet. Det vil igjen påvirke ytelsen til kundene (operatørene) gjennom bedre vogn­ tilgjengelighet, regularitet, pålitelighet og reiseopplevelser. Selskapet jobber blant annet med å redusere energibruken i dagensT-banevogner. Målet er å øke energieffektiviteten med fem prosent forbedring og realisere årlige energibesparelser verdt omtrent femmillioner kroner innen 2025. I 2020 fortsatte SporveienVognmateriell arbeidet med å kartlegge muligheter for å forlenge levetiden på dagens T-banevogner. Selskapet ser gode muligheter for å oppgradere og modernisere dagens vogner, men samtidig beholde selve skjelettet i vognene. Selskapet har avgitt en medarbeider til å delta i innfasingen FORVALTNING OG FORNYELSE AV VOGNPARKEN Oslo har et godt utgangspunkt for å forvalte de store investeringene i rullende materiell på en god måte. Det skyldes ikke minst at vognleiemodellen bidrar til langsiktige og stabile økonomiske rammebetingelser. av nye trikker. En annen medarbeider er delvis avgitt for å forberede anskaffelsen av nye T-banevogner. Selskapet leder også arbeidet med å forberede materialgjenvinning av de gamle trikkene når de skal avhendes. Kompetansen fra dette arbeidet blir nyttig i arbeidet med å anskaffe nye T-banevogner. Videre utvikling Sporveien Vognmateriell har som ambisjon å ha en vogn- park i verdensklasse i 2024. Det betyr at selskapet skal sørge for at dagens T-banevogner er så godt vedlikeholdte og oppgraderte at kundene fremdeles oppfatter dem som moderne, attraktive og konkurransedyktige. Når den nye trikkevognparken er på plass i 2024, vil Oslo ha en unik posisjon blant verdens kollektivbyer i form av to helt homogene og moderne vognparker. • SPORVEIEN VOGNMATERIELL

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=