Sporveien årsrapport 2020

42 Årsrapport 2020 Del 3 | VIRKSOMHETEN Infrastruktur og prosjekter (IE) vedlikeholder, bygger og forvalter Sporveiens eiendommer og infrastruktur for T-bane og trikk. Arbeidet omfatter stasjoner, tuneller, signalanlegg, bygninger, skinnegang, 1 450 bussholdeplasser i Oslo, samt større utbyggingsprosjekter. Ved utgangen av 2020 hadde enheten 360 medarbeidere fordelt på arbeidsstedene Tøyen, Etterstad, Majorstuen og Holtet i Oslo. Året oppsummert I 2020 ferdigstilte IE oppgraderingene av trikketraseene i Grefsenveien ovenfor Storokrysset, i Frognerveien og på Majorstuen. Bymiljøetaten ferdigstilte samtidig traseene i Thorvald Meyers gate og Bispegata, mens arbeidene i Storgata og nedre del av Grefsenveien fortsatt pågår. Videre ble Holtet base ferdigstilt med parkeringsspor for 43 trikker (SL18). Grefsen verksted og vognhall ble klargjort for å ta imot nye trikker (SL18) i september 2020, mens ombyggingen av verk- stedspor og parkeringsspor blir ferdig i 2021. Ombyggingen av T-baneverkstedet på Ryen kom langt i 2020 og vil pågå til høsten 2021. Oppgraderingen av Østensjøbanen mellom Bryn og Hellerud er forberedt for anleggsstart i 2021. Vedlike- holdsarbeidene på fellesstrekningen Majorstuen–Helsfyr ble videreført gjennom 2020. Gjennom 2020 bidro IE i flere av de store prosjektene som skal utvide kapasiteten i kollektivtrafikken i Oslo og Viken. Blant dem er Majorstuen stasjon, der alternative løsninger og Volvatsving gikk til behandling i Oslo kommune i 2020. Når løsning er valgt, vil forprosjektet etter planen starte i 2021. Sporveien fikk byggherreansvar for en ny T-banetunell- gjennom sentrum i 2019, og i 2020 startet Ruter, i samarbeid med Sporveien, et arbeid for å optimalisere den foreslåtte traseen. Anskaffelsen av det nye signalsystemet med CBTC-teknologi til T-banen kom langt i 2020. Prekvalifiseringen av tilbydere er gjennomført, og i juni fikk deltakerne invitasjon til å delta Aktiviteten i Infrastruktur og prosjekter er høy, og enheten står overfor store og spennende oppgaver som skal gjøre kollektivtilbudet enda mer attraktivt for de reisende. NYE LØFT FOR TRIKK OG T-BANE i tilbudskonkurransen. Det er planlagt å inngå kontrakt med valgt leverandør høsten 2021. Oslo kommune er byggherre for Fornebubanen, men Sporveien skal overta og drifte banestrekningen når den står klar og integrere den i det eksisterende T-banesystemet. Sporveien samarbeider tett med kommunens prosjekt­ organisasjon for å sikre brukermedvirkning og felles for- ståelse av teknisk regelverk og valg av løsninger. Sporveien har fått oppdraget med å avklare basestrukturen for vognanskaffelsen til Fornebubanen. Oppdraget innebærer å avklare hvor fasiliteter for mottak, vedlikehold og natt­ parkering skal ligge og avstemme dette med fremdriftsplanen for Fornebubanen og basen på Fornebu. Veien videre I 2020 er de fleste av de store oppgraderingsprosjektene for trikkens traseer ferdigstilt. Når Storgata og nedre del av Grefsenveien står klare i 2021, vil Trikken ha tilfreds‑ stillende infrastruktur for å drifte de nye SL18-vognene. Med færre, store trikkeprosjekter vil IE i større grad konsentrere arbeidet om planlagt vedlikehold av spor og kontakt­ ledning for å sikre stabil trikkedrift med økt rutefrekvens og akseptabelt støynivå. I 2020 har organisasjonen tatt i bruk leanmetodikk i vedlikeholdet, med mål om å skape størst mulig verdi fra minst mulig ressursbruk. Det har skapt resultater i form av økt effektivitet, tillit og trivsel i organisasjonen. I tillegg har digitalisering av vedlikeholdet gjort det mulig å arbeide mer selvstendig i felt og forenklet statusoppdateringen. IE fortsetter utviklingsarbeidet med å vurdere hvordan dataanalyse kan gjøre prediktivt vedlikehold til en integrert del av arbeidshverdagen i enheten om noen år. • INFRASTRUKTUR OG PROSJEKTER

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=