Sporveien årsrapport 2020

Årsrapport 2020 91 ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP | Del 6 RESULTATREGNSKAP (Beløp i hele tusen) Konsernet Morselskapet DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Noter 2020 2019 2018 2020 2019 2018 Driftsinntekter Annen driftsinntekt 1,2,3 4 729 798 4 785 327 4 950 306 1 590 509 1 516 065 1 471 140 Inntekt ved salg av eiendeler 0 0 1 500 0 0 1 500 Sum driftsinntekter 4 729 798 4 785 327 4 951 806 1 590 509 1 516 065 1 472 640 Driftskostnader Varekostnad 2,4 804 334 854 578 1 553 773 467 161 396 525 404 291 Lønnskostnad 5,6 2 120 804 2 390 041 2 348 553 547 936 603 093 583 280 Avskrivning på varige driftsmidler 7 585 193 508 453 285 586 242 044 194 827 193 898 Nedskrivning på varige driftsmidler 7 19 676 0 15 321 0 0 4 711 Annen driftskostnad 2,3,7,8 678 768 675 732 627 884 223 272 197 447 217 984 Sum driftskostnader 4 208 775 4 428 804 4 831 117 1 480 413 1 391 892 1 404 164 DRIFTSRESULTAT 521 023 365 523 120 689 110 096 124 173 68 476 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Inntekt på investering i datterselskap 9 0 0 0 269 011 144 617 41 310 Renteinntekter fra foretak i samme konsern 0 0 0 6 693 6 077 5 244 Annen renteinntekt 10,11 18 439 49 276 6 628 8 641 16 503 6 439 Annen finansinntekt 11 541 6 937 8 386 0 6 865 6 781 Sum finansinntekter 18 980 56 213 15 014 284 344 174 062 59 774 Finanskostnader Rentekostnader til foretak i samme konsern 0 0 0 14 118 11 187 6 817 Annen rentekostnad 10,11 115 583 133 723 55 331 34 180 47 358 53 529 Annen finanskostnad 11 19 720 1 905 1 603 19 073 1 269 927 Sum finanskostnader 135 303 135 628 56 934 67 372 59 814 61 273 NETTO FINANSPOSTER (116 323) (79 415) (41 920) 216 973 114 248 (1 499) ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 404 700 277 108 78 769 327 069 238 421 66 977 Skattekostnad på ordinært resultat 12 88 710 61 006 12 036 12 822 20 681 2 087 ORDINÆRT RESULTAT 315 990 216 102 66 732 314 246 217 740 64 890 ÅRSRESULTAT 315 990 216 102 66 732 314 246 217 740 64 890 OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital 16 314 246 217 740 64 890 SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 314 246 217 740 64 890

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=