Sporveien årsrapport 2020

34 Årsrapport 2020 Del 3 | VIRKSOMHETEN T-BANEN BÆREKRAFTIG EFFEKTIVITET Sporveien T-banen AS (T-banen) drifter og leverer all T-banetrafikk i Oslo og Viken. Selskapet har driftstillatelse fra Statens jernbanetilsyn og kjører på avtale med adminis- trasjonsselskapet Ruter AS. T-banen drifter fem linjer i Oslo, hvorav to strekker seg inn i Bærum i Viken. Ved utgangen av 2020 hadde T-banen 618 ansatte. Året oppsummert 2020 ble et annerledes år også for T-banen. Virksomheten fikk understreket sin samfunnskritiske funksjon og la ned stor innsats for å opprettholde et godt og sikkert tilbud til reisende gjennom året. Totalt fraktet T-banen 74 millioner reisende i 2020, 38 prosent færre enn i 2019. Kundetilfredshet ble ikke målt i 2020. I 2020 fikk T-banen på ny bekreftet at den er blant verdens mest kostnadseffektive T-banesystemer. T-banen ble rangert på førsteplass på en kostnadsindeks i sammenligningen av 38 selskaper. Samme måling rangerte T-banen i verdensklasse på ansattproduktivitet, vogn‑ tilgjengelighet, togtetthet og andre parametere. T-banen vant også bærekraftsprisen og tok førsteplassen for mest lojale kunder i BIs kunde- og bærekraftsbarometer. Driftskvaliteten var svært høy i 2020. Koronasituasjonen skapte noe etterslep av kritisk vedlikehold på høsten, men godt samarbeid mellomT-banen, infrastrukturprosjekter og Ruter løste situasjonen. Regularitet og punktlighet endte på henholdsvis 99,5 og 88,6 prosent for året som helhet (mot 99,3 og 80,3 for 2019). Korrigert for avvik i driften var regulariteten 99,6 prosent. Verkstedet leverte svært godt gjennom hele året, til tross for ekstra smitteverntiltak, som blant annet desinfisering av togene før service og klargjøring til trafikk. T-banen leverte gode sikkerhetsresultater gjennom 2020 og opplevde ingen alvorlige skader eller dødsfall knyttet til jernbaneulykker. Resultatet er skapt av gode tekniske systemer i tog og infrastruktur i kombinasjon med dyktige medarbeidere og målbevisst arbeid med sikkerhetskultur. Enkelte nestenulykker understreker likevel viktigheten av å jobbe systematisk med sikkerheten. (Se s. 58 God tur.) Billettkontrollen bidrar til å sikre inntektene fra kollektiv­ trafikken, men fikk andre oppgaver i tillegg da pandemien brøt ut og passasjertallet sank. Gjennom 2020 gjorde billett- kontrollen en viktig innsats for å begrense smitte ved å desin- fisere holdestenger og rengjøre flater på stasjoner, samt foreta tellinger av passasjerer for kommunen. I 2020 ble basen på Ryen bygd om for å møte frem­ tidens vedlikeholdsbehov, montering av CBTC- anlegg på vognene og mottak av nye vogner. I tillegg ble det bygd en ny lakkhall. T-banen videreutviklet i tillegg det prediktive vedlikeholdet av vognene. Det innebærer at verkstedet kan forutsi vedlikeholdsbehov bedre, jobbe mer effektivt, heve kvaliteten på togene og potensielt frigjøre flere togsett for trafikk. Videre utvikling Det er planlagt historisk høye investeringer – hele 60 milliarder kroner – i T-banen fremmot 2036. Den politiske enigheten om å satse påT-banen er bred, likevel er finansieringen gjennom Oslopakke 3 usikker. Det er viktig at Sporveien fortsetter arbeidet for å sikre fremtidige investeringsmidler. T-banen er involvert i store prosjekter som Fornebubanen, Majorstuen stasjon, ny sentrumstunell, nytt materiell og nytt signalsystemmed CBTC-teknologi. Prosjektene vil åpne store muligheter for vekst og videreutvikling av T-baneproduktet. Investeringene vil imidlertid ikke øke kapasiteten vesentlig før i 2027–2028. Til det skjer videreutvikler T-banen hele sin komplekse verdikjede for å stabilisere dagens drift og ytterli- gere øke kapasiteten i fellestunellen. Det vil ha stor betydning for T-banetilbudet, spesielt i rushtrafikken. T-banen vil også utforske vekstmuligheter knyttet til å utvide driftsdøgnet, inkludert et nattilbud i helgene. • T-banen utgjør ryggraden i kollektivtilbudet i hovedstaden. Takket være kontinuerlig og systematisk forbedringsarbeid har T-banen også etablert seg blant de mest kostnadseffektive aktørene i verden. Mål: 10 mill. togkilometer i 2025.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=