Sporveien årsrapport 2020

36 Årsrapport 2020 Del 3 | VIRKSOMHETEN I RUTE TIL VEKST TRIKKEN Sporveien Trikken AS (Trikken) styrer og drifter trikke­ tilbudet i Oslo. Trikken kjører på tillatelse fra Statens jernbanetilsyn og på avtale med Ruter. Selskapet kjøper vedlikehold fra infrastruktur- og produksjonsenhetene i Sporveien, og leier trikker fra Sporveien Vognmateriell AS. Ved utgangen av 2020 hadde Trikken 437 ansatte. Året oppsummert I 2020 fraktet Trikken 22millioner passasjerer, mot 53 millioner i 2019. Den viktigste årsaken til nedgangen i reiser var oppfordringen til befolkningen om å unngå kollektiv- reiser i koronapandemien. I tillegg var to av Trikkens mest trafikkerte tilbud, traseene over Grünerløkka og Majorstua, stengt over en lang periode på grunn av oppgraderinger. Trikken har innført en rekke smitteverntiltak og opprettholdt et godt tilbud for de som er avhengige av trikketilbudet i hverdagen. Pandemien gjorde imidlertid at selskapet ikke gjennomførte kundemålinger om bord etter februar. Da var kundetilfredsheten 98 prosent. Trikken holdt høy regularitet gjennom 2020 og kjørte 99,4 prosent av alle avganger, en forbedring fra 98,8 prosent i 2019. Hovedårsaken skyldes færre feil på vognparken. Tekniske analyser og vurderinger, og et systematisk vedlikeholds- arbeid var viktige årsaker til forbedringen av regulariteten. Den analytiske tilnærmingen gir bedre muligheter til å fange opp rotårsaker til vognfeil, og den styrker verkstedenes evne til å levere vogner med høy kvalitet. Verkstedene la i 2020 til rette for vedlikehold av vogntypene SL79, SL95 og de nye SL18. Trikken har oppnådd svært gode sikkerhetsresultater de siste årene, og forbedret sikkerhetsnivået ytterligere i 2020. Selskapet har halvert antallet kollisjoner siden 2007, til tross for at annen trafikk i bybildet har økt. Det var ingen døds- fall knyttet til kjøring av trikk i 2020, og antallet ulykker og alvorlige hendelser per million kjørte vognkilometer var 1,3, Trikkens mål er å nå 100 millioner passasjerer i 2030, en dobling i antallet reiser fra de siste årene. Pandemien påvirket reisetall og trikketilbudet i 2020, men innfasingen av nye trikker til fremtidens byreise går som planlagt. godt under målet på 3,2. Trikken har en nullvisjon for skader og ulykker. Alle hendelser og avvik blir derfor fulgt opp for å redusere sannsynligheten for gjentakelse. I 2020 kom de to første av totalt 87 nye trikker til Oslo. En rekke små og store infrastrukturprosjekter er ferdigstilt, eller vil bli det i nær framtid, for å ta imot de nye trikkene. Det omfatter også basene og verkstedene på Holtet og Grefsen. Testkjøringen av de nye trikkene startet høsten 2020 og vil fortsette i 2021, deretter tar serieproduksjonen til. Innfasingen av de første trikkene starter i 2021, og leveransen skal være komplett i 2024. Da skal 71 gamle trikker være byttet ut med flere og lengre trikker med høyere kapasitet. Skinnegående kollektivtrafikk er et miljøvennlig transportalternativ. Trikken arbeider spesielt for å redusere støy, øke energieffektiviteten og forebygge utslipp. Prioriteringene henger nært sammen med Oslo kommunes strategier for klima og luftkvalitet. Trikken fikk i 2020 2. plass i BIs bærekraftmåling, en anerkjennelse av selskapets leveranse til samfunnet. Selskapet har stilt krav om og forventer noe lavere støynivå med de nye trikkene. Ettersom underlaget påvirker støynivået, har også opp- graderingene av trikkeinfrastrukturen stor betydning. Videre utvikling De nye trikkene står sentralt i Trikkens strategi. Det over- ordnede målet for strategien er å nå 100 millioner reiser i 2030 gjennom å tilby et attraktivt, robust og kostnads­ effektivt trikketilbud. Flere trikker med høyere kapasitet vil gi grunnlag for et enda bedre rutetilbud til de reisende. Til tross for utbruddet av koronapandemien og medfølgende risiko, er innfasingen av de nye trikkene i rute. De nye trikkene bidrar dessuten til å utvikle Oslo som by. Trikkeprogrammets visjon er å skape fremtidens byreise, og de 87 nye trikkene og investeringene i infrastruktur er viktige for å skape attraktive byrom. • Mål: 100 mill kunder innen 2030.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=