Sporveien årsrapport 2021

Del 2 | STRATEGI 22 Årsrapport 2021 – Nærheten til en stasjon er attraktivt. Da følger eiendomsutviklingen etter, sier Anders Rygh, administrerende direktør for T-banen, og legger til: – T-bane er ryggraden i et urbant transportsystem og noe av det mest kraftfulle vi har i byutvikling. Mange forsteder i Oslo er utviklet med utgangspunkt i en T-baneforbindelse. Når Fornebubanen åpner om noen år, får hovedstaden enda en forbindelse. Fornebubanen er den største utbyggingen av T-banen siden 1960- og 70-tallet og et av flere prosjekter som sammen skal gi Oslos befolkning et enda bedre T-banetilbud i årene som kommer. De øvrige sentrale prosjektene i T-baneprogrammet er signalsystemet CBTC, Majorstuen T-baneknutepunkt og anskaffelsen av flere T-banevogner. Men det er ikke bare i antall passasjerer satsingen vil merkes. Selve byen forandres når T-banen lager nye spor. Best under bakken – Den nye stasjonen og T-baneknutepunktet på Majorstuen er i særklasse. Når dette prosjektet er ferdig, kommer Oslo til å ha fått en ny bydel, sier Rygh. I dag ligger stasjonen over bakken og sporene er en av de største barrierene på vestsiden av byen. Når den nye stasjonen står ferdig, vil alt være under jorden. Det som står igjen, er et område med mer enn 100 000 kvadratmeter til store grøntarealer og eiendomsutvikling. – Overflateareal er et knapphetsgode i en by. Derfor er et godt metrosystem under bakken helt nødvendig for å skape levende byer. Det åpner opp byen og gjør den mer tilgjengelig for de som bor der, sier Rygh. Med det nye knutepunktet kan Oslo flytte en del av sentrum vestover. Områdene som i dag er beslaglagt av stasjonsbygg, spor og passasjerer kan heller fylles med folk som bruker byen til å bo, spise eller gå tur i en park. Det samme skjedde da den gamle flyplassen på Fornebu ble lagt ned. Da flytrafikken stilnet ble det plass til å både bo og jobbe der ute. Bærum kommune har store planer for området; opp mot 11 000 boliger og nær det dobbelte av arbeidsplasser. – Veinettet tåler ikke den veksten man ønsker seg på Fornebu. Uten en så kapasitetssterk transportåre som Fornebubanen er det vanskelig å nå ambisjonene for den delen av Stor-Oslo, sier Rygh. Og med ny T-banetrasé følger nye muligheter. – Det ligger et stort potensial for utvikling ved hver eneste stasjon langs Fornebubanen, forteller T-banedirektøren. Det beste for helheten Alt henger sammen med alt, særlig i T-banesystemet. Med det nye signalsystemet kan T-banen kjøre flere avganger per time, noe som øker kapasiteten på alle linjene. I tillegg kommer passasjerene på Fornebubanen, som også skal inn i systemet. Uten den nye stasjonen på Majorstuen vil det ikke være mulig å utnytte disse investeringene fullt ut. – Når Fornebubanen åpner, kommer Majorstuen til å bli det største knutepunktet i Norge i antall påstigninger og avstigninger. Slik stasjonen er i dag, er det ikke kapasitet til så mange bytter, forteller Anders Rygh. For å sørge for at alle satsingene i T-banen lykkes, har Sporveien etablert et program i tett samarbeid med Ruter og Fornebubaneetaten. T-baneprogrammet skal samordne alle satsingene og finne løsninger som er til beste for helheten. Dette understøtter Sporveiens filosofi om å arbeide langsiktig og effektivt, og med et helhetsperspektiv, i tråd med Sporveismetoden (les mer på side 68). – Det som er en god løsning for et av prosjektene kan få uheldige følger for et av de andre, forteller Rygh. T-baneprogrammet koordinerer prosjektene slik at Oslo sitter igjen med et best mulig T-banetilbud når arbeidet er ferdig, samtidig som det ivaretar tilbudet som leveres i dag. – Utvikling av T-bane tar tid, sier Rygh. – Men i andre enden venter en miljøvennlig og arealeffektiv transportløsning som kan frakte deg rundt i en helt ny by. Les mer om T-baneprogrammet på side 44 . Banen og byen Når T-banen får et løft, skjer det noe med hele byen. I 2030 vil prosjektene i T-baneprogrammet ha forandret Oslo. Ifølge administrerende direktør for T-banen, Anders Rygh, er det få ting som har så mye å si for utviklingen av Oslo som T-banen.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=