Sporveien årsrapport 2021

Del 1 Om Sporveien 3
Sporveiens samfunnsoppdrag: Mer kollektivtrafikk for pengene 3
Dette er Sporveien 4
Nøkkeltall 5
Viktige hendelser i 2021 6
Sporveissjefen 8
Bærekraftig løsning på fremtidens behov 10
Berg-og-dal-bane-året 12
Del 2 Strategi 20
Banen og byen 22
Tre strategiperioder med samme overordnende mål 24
Best 2025: Sporveiens nye konsernstrategi 26
Planer for kapasitetsøkningen frem mot 2030 28
Del 3 Virksomheten 30
Stanser suksessen her? 32
T-banen 34
Trikken 36
Unibuss 38
Sporveien Vognmateriell 40
Infrastruktur og prosjekter 42
T-baneprogrammet 44
Trikkeprogrammet 46
Bussanlegg 48
Sporveien Media 49
Del 4 Samfunnsansvar 50
Naboen på Nordpolen 52
Bedre og grønnere for alle 54
Sporveiskunst og kultur 65
Del 5 Styring 66
Stolt av hva vi har fått til sammen 68
Organisasjonen 70
Eierstyring og selskapsledelse 71
Konsernledelsen 74
Styret 76
Del 6 Årsberetning og -regnskap 78
Årsberetning for Sporveien AS 2021 80
Resultatregnskap 2021 91
Balanse 2021 92
Kontantstrømoppstilling 94
Noter regnskapsprinsipper 95
Revisors beretning 114

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=