Sporveien årsrapport 2021

Del 5 | STYRING 68 Årsrapport 2021 – Innsatsen til Sporveien har blitt lagt merke til, sier byrådsleder Raymond Johansen. Sammen med ordfører Marianne Borgen og byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav, har han det overordnede ansvaret for at folk i hovedstaden har et kollektivtilbud. De er alle imponerte over stå-på-viljen som hele kollektivtrafikkfamilien har vist gjennom pandemien. Har vist at det går an De tre politikerne i Rådhuset kjenner Sporveien bedre enn de fleste andre. De siste årene har de stått tett på sidelinjen og fulgt med på utviklingen i selskapet. At Sporveismetoden har fungert, er det ingen tvil om. Strategien det siste tiåret om å jobbe smartere for å gi byen flere reiser per krone, har gitt sterke resultater. Ved utgangen av 2021 har Sporveiens forbedringsprogram passert en milliard kroner i årlig effekt. Det de alle er opptatt av, er betydningen av å ha med de ansatte på laget. At hele Sporveien jobber som ett lag har vært spesielt viktig i de to krevende årene pandemien har vart. De tre retter en stor takk til alle som har stått på for å holde hjulene i gang. – Selv i en så stor krise som hele byen har stått i, har Sporveien vist at de kan levere mer kollektivtrafikk for pengene, sier byrådslederen. Han er optimistisk for fremtiden og gleder seg over at folk kan leve som normalt igjen. Selv om han synes det er vanskelig å framheve ett transportmiddel over et annet, ser han betydningen av å ha et godt T-banesystem i en by som stadig vokser. – Jeg mener at T-banen bare blir viktigere og viktigere for byen. Den frakter deg fra øst til vest og gjerne rett inn i Nordmarka. Den har god kapasitet, den er presis – og den lukter av storby. Vi skal holde tilbudet på et høyt nivå og vi har ambisjoner om at reisetallene bare skal øke, sier han. To år har gått siden han først ba Oslofolk holde seg hjemme. Nå håper han at han har gjort det for siste gang. Byrådslederen vil heller be folk om å bruke byen og kollektivtrafikken han er så glad i. Tilbudet må opprettholdes I hele 561 dager har Oslos befolkning blitt bedt om å unngå å reise kollektivt. Nå er byråd Sirin Stav klar for å få alle passasjerer tilbake – helst enda flere, enn før viruset fikk hele samfunnet til å trå hardt på bremsen. – Den viktigste jobben nå er å sørge for at enda flere opplever kollektivtilbudet som så godt at de velger vekk bilen, og hjelper oss å utvikle byen vår til å være en grønn, bærekraftig og menneskevennlig by. Vi må både opprettholde kollektivtilbudet for å unngå en negativ spiral, og vi må være fremoverlente i kampen om reisevanene, sier hun. Reisemønsteret til folk ser kanskje annerledes ut på vei ut av pandemien enn det gjorde før, men Oslo er en miljøby og da må biltrafikken reduseres, både til jobb og fritidsreiser. Det er alle tre politikerne i Rådhuset enige om. Derfor skal det fortsatt satses på kollektivtrafikk i hovedstaden. Ordfører Marianne Borgen har flere tanker om hva som bør prioriteres for å gjøre kollektivtilbudet i Oslo enda mer attraktivt for folk i årene som kommer. – Det er kapasitet og kvalitet på rutetilbudene som er avgjørende for at folk skal fortsette å velge kollektivt. Hyppige avganger og gode tverrforbindelser er helt sentralt. Dernest er det viktig å holde prisene lave og ha fleksible billetter, spesielt for barn og unge, sier hun. Ordføreren har tro på at vi vil reise enda mer kollektivt i tiden som kommer. Hun er i hvert fall klar til å ønske folk velkommen tilbake. Byråd Stav ser også lyst på framtiden. – Jeg er stolt av hva vi har fått til sammen så langt, sier hun. – Hele kollektivtrafikken er snart utslippsfri, den blir stadig mer universelt utformet og vi er på vei til å få nye trikker i Oslos gater. Innsatsen Sporveien har vist de siste to årene har gitt alle oss som jobber med å styrke de grønne reisemulighetene i denne byen et sterkt håp og tro på at vi i fellesskap skal vinne kundene tilbake. Stolt av hva vi har fått til sammen I Rådhuset sitter tre politikere som alle har et hjerte for kollektivtrafikken i Oslo. De er glade for at de to siste årene nå er et tilbakelagt kapittel og er klare for å se fremover. SPORVEISMETODEN Sporveismetoden er summen av Sporveiens arbeid med kultur, verdier, bedriftsdemokrati, samhandling og teknologi for å realisere virksomhetens strategi og for å løse samfunnsoppdraget. Solid forankring og løpende informasjon om strategien har utløst imponerende innsats og engasjement fra alle medarbeidere i konsernet. Resultatene er skapt i fellesskap gjennom sterk felles oppslutning om felles mål og i en prosess der både store og små forbedringer feires.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=