Sporveien årsrapport 2021

Del 3 | VIRKSOMHETEN 38 Årsrapport 2021 Krevende år, men anbudsseier i Oslo Unibuss-konsernet er, med sine 1 660 medarbeidere, det største datterselskapet til Sporveien AS målt i antall ansatte. Virksomheten er organisert i selskapene Unibuss AS (rutebuss) og datterselskapene Unibuss Tur AS og Unibuss Ekspress AS (flybuss og ekspressbuss). Selskapet kjørte i 2021 buss i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet, Trøndelag og på Sørlandet. Virksomheten i Innlandet (Lillehammer) ble avviklet 21.6.2021 etter tapt anbudskonkurranse. Året oppsummert I 2021 fraktet Unibuss 55 millioner reisende og hadde en omsetning på 1887,8 MNOK. På grunn av pandemien ble det ikke gjennomført målinger av kundetilfredsheten i 2021. Unibuss har opparbeidet verdifull erfaring med miljøvennlig teknologi og er en ledende operatør i Norge innen elbussdrift. I november 2021 ble Unibuss tildelt kontrakt for begge ruteområdene i Ruters anbudskonkurranse «Indre by 2023». Dette er det største anbudet for rutetrafikk med buss i Norge og omfatter 180 elektriske leddbusser på de mest trafikkerte busslinjene i Oslo. Ladeinfrastruktur skal også etableres på bussanleggene Alnabru og Stubberud. Oppdraget starter 16.4.2023, og kontraktene har en varighet på ti år, med opsjon på forlengelse i ytterligere fire år. Unibuss Tur vant anbud på deloppdrag med minibusser i bestillingstrafikk i Follo, med oppstart 1.8.2022. Til dette oppdraget blir det anskaffet elektriske minibusser. Unibuss la i 2021 ned stor innsats for å forbedre selskapets styrings- og kvalitetssystemer. Høsten 2021 ble selskapet sertifisert i henhold til kvalitetsstandarden ISO 9001 og trafikksikkerhetsstandarden ISO 39001. Unibuss har i mange år vært sertifisert i henhold til miljøstyringsstandarden ISO 14001. Pandemien påvirket hele organisasjonen gjennom store deler av 2021. De ansatte i Unibuss viste imponerende innsats, og flere titalls små og store smitteverntiltak ble iverksatt i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger. Rutebussene holdt hjulene i gang tilnærmet som normalt gjennom 2021. Situasjonen ble en annen for tur- og ekspressbussvirksomheten. Markedene for turbussvirksomheten og ekspress- og flybussvirksomheten ble påvirket av reiserestriksjoner, forbud mot større arrangementer og nedgang i luftfarten. Særlig var første månedene av 2021 krevende. Da samfunnet gjenåpnet og koronarestriksjonene ble hevet i september, opplevde Unibuss markant økt aktivitet i turbuss- og ekspress- og flybussvirksomheten. Oppsvingen ble kortvarig grunnet ny smittebølge og restriktive nasjonale tiltak i desember. Unibuss er et av landets største busselskap og en pådriver for miljøvennlig kollektivtransport, med en stadig grønnere busspark. Høsten 2021 vant Unibuss de to anbudskontraktene for busstrafikken i Oslo indre by. Når kontraktene starter, vil 180 nye elektriske leddbusser bli satt i drift. VIDERE UTVIKLING Pandemien satte tilpasningsevnen og fleksibiliteten på prøve i 2021 og vil kreve mye av Unibuss også i 2022. Samtidig har selskapet arbeidet med nye anbud, videreutviklet digitale løsninger og posisjonert selskapet for videre vekst. I 2022 vil arbeidet med å sikre en vellykket oppstart av de nye kontraktene om busstrafikken i Oslo indre by stå i fokus. Når restriksjonene bortfaller og samfunnet igjen normaliseres, er målet at rute-, tur- og ekspressbussvirksomhet i Unibuss igjen skal levere de beste løsningene og bidra til å videreutvikle kollektivbransjen. Unibuss er, sammen med øvrige deler av Sporveien, i gang med en ny strategiperiode med blikket rettet fremover mot nye anbud, nye strategiske målsetninger, miljøvennlige løsninger og videre vekst. UNIBUSS

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=