Sporveien årsrapport 2021

Del 6 | ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP 92 Årsrapport 2021 Balanse per 31. desember 2021 (Beløp i hele tusen) Konsernet Morselskapet EIENDELER Noter 2021 2020 2019 2021 2020 2019 ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Konsesjoner, patenter, lisenser o.l. 7 100 11 335 2 712 100 100 1 120 Goodwill 7 5 611 0 51 0 0 0 Sum immaterielle eiendeler 5 711 11 335 2 763 100 100 1 120 Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 7 2 005 016 881 580 876 776 1 336 469 424 299 464 862 Kjørevei 7 448 503 487 930 563 615 448 503 487 930 563 615 Anlegg under utførelse 7 1 308 630 1 871 943 1 384 032 1 264 284 1 833 839 1 326 315 Maskiner, rullende materiell 7 3 985 669 4 223 884 4 134 591 316 348 235 661 287 423 Driftsløsøre 7 21 318 30 989 55 235 21 318 30 989 55 014 Sum varige driftsmidler 7 769 137 7 496 327 7 014 249 3 386 922 3 012 719 2 697 230 Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap 9 0 0 0 2 363 975 2 220 448 2 030 540 Lån til foretak i samme konsern 14 0 0 0 526 099 595 137 139 450 Investeringer i aksjer og andeler 15 90 300 255 90 90 45 Andre fordringer 2 841 015 841 015 869 613 812 418 841 015 869 613 Overfinansiert pensjonsforpliktelse 6 812 628 589 146 553 678 566 992 435 115 446 899 Sum finansielle anleggsmidler 1 625 312 1 430 461 1 423 546 4 269 574 4 091 805 3 486 547 SUM ANLEGGSMIDLER 9 400 160 8 938 123 8 440 558 7 656 597 7 104 624 6 184 897 OMLØPSMIDLER Varer 4 314 510 264 357 216 013 306 271 257 677 210 809 Fordringer Kundefordringer 2 537 234 300 672 520 127 297 724 65 948 266 512 Andre fordringer 2 213 345 359 522 364 633 215 790 340 235 290 360 Fordringer på konsernselskap 14 0 0 0 184 916 566 319 455 016 Sum fordringer 750 579 660 194 884 760 698 429 972 502 1 011 888 Bankinnskudd, kontanter o.l. 16 2 089 649 1 941 611 1 714 137 721 257 983 991 596 264 SUM OMLØPSMIDLER 3 154 738 2 866 163 2 814 910 1 725 957 2 214 170 1 818 961 SUM EIENDELER 12 554 898 11 804 286 11 255 468 9 382 554 9 318 793 8 003 858

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=