Sporveien årsrapport 2021

ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP | Del 6 Årsrapport 2021 93 (Beløp i hele tusen) Konsernet Morselskapet EGENKAPITAL OG GJELD Noter 2021 2020 2019 2021 2020 2019 EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Selskapskapital 13,17 304 535 304 535 304 535 304 535 304 535 304 535 Overkurs 13 490 315 490 315 490 315 490 315 490 315 490 315 Sum innskutt egenkapital 794 850 794 850 794 850 794 850 794 850 794 850 Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller 13 597 120 453 592 263 686 597 120 453 592 263 686 Annen egenkapital 13 2 391 340 2 344 920 2 218 836 2 432 904 2 388 228 2 263 887 Sum opptjent egenkapital 2 988 460 2 798 512 2 482 522 3 030 024 2 841 820 2 527 573 SUM EGENKAPITAL 3 783 310 3 593 362 3 277 372 3 824 874 3 636 670 3 322 423 GJELD LANGSIKTIG GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser 6 2 100 1 800 9 881 0 0 0 Utsatt skatt 12 531 225 449 206 360 495 53 167 35 588 68 102 Avsetning for periodisk vedlikehold 680 057 619 670 660 278 0 0 0 Sum avsetning for forpliktelser 1 213 382 1 070 676 1 030 654 53 167 35 588 68 102 Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 18,19 5 408 374 5 471 310 5 250 134 2 688 942 2 597 065 2 235 163 Sum annen langsiktig gjeld 5 408 374 5 471 310 5 250 134 2 688 942 2 597 065 2 235 163 SUM LANGSIKTIG GJELD 6 621 756 6 541 986 6 280 788 2 742 109 2 632 653 2 303 265 KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 2 684 349 530 275 509 072 394 711 386 754 380 446 Betalbar skatt 12 5 216 0 0 5 216 0 0 Skyldig offentlige avgifter 154 550 154 430 141 885 43 427 44 229 45 936 Kortsiktig gjeld til konsernselskap 14 0 0 0 1 715 361 2 112 060 1 419 658 Gjeld prosjekter (netto) 20 339 937 140 499 134 955 339 937 140 499 134 955 Annen kortsiktig gjeld 11,21 965 780 843 734 911 397 316 920 365 929 397 175 SUM KORTSIKTIG GJELD 2 149 832 1 668 937 1 697 307 2 815 571 3 049 471 2 378 170 SUM GJELD 8 771 588 8 210 924 7 978 096 5 557 680 5 682 124 4 681 435 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 12 554 898 11 804 286 11 255 468 9 382 554 9 318 793 8 003 858 Einar Skaarseth Enger Styrets leder Stine Rolstad Brenna Styremedlem Bjørn Kjærand Haugland Styremedlem Helga Nes Styremedlem Ola Floberg Styremedlem Sores Yuzer Styremedlem Arne Giske Styremedlem Cato Hellesjø Konsernsjef Oslo 15.3.2022

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=