Sporveien årsrapport 2021

Del 3 | VIRKSOMHETEN 48 Årsrapport 2021 Nye prosjekter fremmer vekst og elektrifisering Bussanlegg AS eier, drifter, utvikler og leier ut infrastruktur for bussdrift i Oslo og Viken. Selskapet er eier av syv anlegg og har en samlet kapasitet til parkering, service og vask til over 500 busser. I tillegg eier Bussanlegg også pausefasilitetene for bussførere i Oslo. Året oppsummert I februar 2021 ble et nytt bussanlegg på Skui ferdigstilt. Anlegget skal bidra til å møte behovene i Ruters kjørekontrakt for vestregionen. Arbeidet med elektrifisering av busser er i full gang på Mortensrud og Stubberud, der planlagt ferdigstilling er satt til henholdsvis mai og juni 2022. Utvidelsen av anlegget på Rosenholm ble ferdigstilt i desember 2021 og anlegget er nå helelektrifisert. Det ble etablert 128 nye ladeplasser for busser, og i utvidelsen inngår også en ny vaskehall. Det er fattet investeringsbeslutning om full elektrifisering av bussanlegget på Alnabru. Dette prosjektet er planlagt gjennomført i 2022. I september 2021 gjennomførte Bussanlegg en mulighetstudie som konkluderte at det er mulig å etablere et bussanlegg under Bjerke travbane. Dette kan bidra til et nytt areal sentralt i byenmed kapasitet til opptil 140 elektriske leddbusser. I samarbeid med Ruter og Viken fylkeskommune ser Bussanlegg også på muligheter for å etablere ny anleggskapasitet i Follo og Lørenskog. Bussanlegg har fått kartlagt sine virksomhetskritiske risikoer i regi av selskapet Safetec. Risikoanalysen har vurdert hendelser knyttet til blant annet brann, grunnforhold og hendelser på nabotomter, og konkluderte med at det generelt er et lavt risikonivå knyttet til selskapets virksomhet. Det er likevel identifisert hendelser med forhøyet risiko som vurderes justert med tiltak. Pandemien påvirket arbeidet i Bussanlegg 2021, som den også gjorde året før. En viktig del av pandemihåndteringen har vært å videreføre samarbeidet med Ruter om å sikre trygge pausefasiliteter for bussførere. Arbeidet har fokusert på å øke kapasiteten på fasilitetene, samt øke tilsyn og frekvensen på renholdet. I tillegg har det blitt etablert nye pausefasiliteter for bussførere på Åsbråten, Snarøya, Voksen skog og Galgeberg som en del av en strategisk satsing for å løfte føreres arbeidsmiljø. I 2021 gjorde Bussanlegg nye fremskritt i arbeidet med å dekke det store behovet for basekapasitet til bussene i byområdene. Samtidig fortsatte selskapet med å legge til rette for elektrifisering av busstilbudet. BUSSANLEGG Bussanlegg har satt ambisiøse mål for digitalisering, automatisering, energieffektivisering og bærekraft på sine eiendommer. Et av verktøyene som skal bidra til å innfri disse målene og løfte Bussanlegg inn i fremtiden, er inngåelse av ny avtale om teknisk eiendomsforvaltning. Avtalen vil gjøre det mulig for Bussanlegg å pilotere og ta i bruk nye digitale løsninger som kan bidra til mer effektiv og bærekraftig drift av selskapets eiendommer. VIDERE UTVIKLING Fride Gjeruldsen Bugge fra Eiendom og instruktør Abdullah Kayabasi fra Unibuss er fornøyde med det nyoppussede pauserommet til sjåførene på Galgeberg.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=