Sporveien årsrapport 2021

Del 3 | VIRKSOMHETEN 44 Årsrapport 2021 T- BANEPROGRAMMET Storstilt satsing på T-bane i årene fremover Forberedelsene til flere store T-baneprosjekter er igangsatt. Det er planlagt store løft for å legge til rette for økt kapasitet og flere reisende på T-banen. • • • • • • T-baneprogrammet er opprettet for å samordne kapasitetsøkende prosjekter for T-banen. Eierskap til prosjektene ligger hos Sporveien, Ruter og Fornebubaneetaten. Arbeidet blir koordinert av et eget programstyre, ledet av konsernsjefen i Sporveien. Prosjektene i T-baneprogrammet henger nært sammen: Nytt signalsystem CBTC for T-banen Prosjektet er ansvarlig for å anskaffe og innføre et nytt og moderne signalsystem for å digitalisere og effektivisere T-banen. I 2021 inngikk Sporveien avtale med Siemens Mobility om leveransen av systemet. Ryen base Prosjektet skal oppgradere T-baneverkstedet og basen på Ryen. Østensjøbanen mellom Etterstad og Hellerud Infrastrukturen skal vedlikeholdes og oppgraderes, slik at kjøretiden mellom Bryn og Hellerud reduseres med 20 prosent. Arbeidet med den nye T-banetraseen startet i 2021. Nye T-banevogner Sporveien har i 2021 gjennomført et forprosjekt om bestilling av nye T-banevogner for å møte kapasitetsøkningen fra Fornebubanen. Prosjektet skal vurdere fremtidig vognbehov og baseløsning med ny T-banetunell gjennom byen. Fornebubanen Fornebubanen utvider T-banens linjenett med en ny bane mellom Majorstuen i Oslo og Fornebu i Bærum. Majorstuen T-baneknutepunkt Sporveien gjennomfører et forprosjekt om ny Majorstuen stasjon, et knutepunkt for å forberede påkobling av Fornebubanen og ny fellestunell, samt øke kapasiteten på stasjonen. Ny sentrumstunell Sporveien skal være byggherre for ny T-banetunell mellom Tøyen og Majorstuen. Ruter leder en utredning for å optimalisere trasévalg og plassering av T-banestasjoner. KAPASITETSUTVIDELSE I T-BANENETTET T-baneprogrammet ivaretar helheten av kapasitetsutvidelsene og oppgraderingene som skjer i regi av Sporveien, Ruter og Fornebubaneetaten. Prosjektene omfatter oppgraderinger på Østensjøbanen, modernisering av signalsystem, utvidelser av linjenett og kapasitet med nye Majorstuen stasjon, nye vogner, Fornebubanen og ny sentrumstunell, samt baser til å håndtere de nye vognene. GEVINSTER Økt kapasitet og driftsstabilitet Utvidelse av linjenettet Redusert kjøretid ORGANISERING Programstyret består av lederne i Sporveien, Ruter og Fornebubaneetaten, samt en representant for de ansatte i Sporveien. Konsernsjefen i Sporveien leder programstyret, og samme selskap ivaretar sekretariatsfunksjonen. FINANSIERING Samtlige prosjekter blir finansiert med bidrag fra Oslopakke 3. Fornebubanen får i tillegg et direkte statlig bidrag. FREMDRIFT I PROSJEKTENE I T-BANEPROGRAMMET Oppstart arbeider på Østensjøbanen Oppstart utredning av trasé- og stasjonsplassering for ny sentrumstunell. Signering av kontrakt med leverandør av signalsystem. Investeringsbeslutning for nye T-banevogner til behandling i Oslo kommune. Ferdigstilling av forprosjekt om Majorstuen T-baneknutepunkt. Ferdigstilling av oppgradering på Ryen base Åpning av ny T-banetrasé på Østensjøbanen 20232028: Innføring og drift av nytt signalsystem Åpning av Fornebubanen 2021: 2022: 2023: 2027: • • • • • • • • •

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=