Sporveien årsrapport 2021

Del 1 | OM SPORVEIEN 8 Årsrapport 2021 Biltrafikken øker, antall passasjerer med kollektivtrafikken er dramatisk redusert som følge av pandemien, og vi trenger penger til vedlikehold av infrastrukturen våre trikker og T-bane-vogner bruker for å få folk frem. Samtidig er samfunnets klare ambisjon at fremtidige klimamål og en fornuftig byutvikling blant annet skal nås gjennom redusert biltrafikk og vekst i kollektivtrafikken. Ved inngangen til 2022 er avstanden mellom mål og tilgjengelige virkemidler større enn den har vært de siste årene. Derfor er det også grunn til bekymring, men med gode prioriteringer ligger forholdene likevel til rette for videre vekst. Nå er det viktig at vi i felleskap finner langsiktige bærekraftige løsninger for å finansiere både nyutvikling og vedlikeholdsbehov av kollektivsystemet. I Sporveien både tror og ønsker vi at alle de om lag 270 millioner reisende vi hadde før pandemien kommer tilbake når samfunnet igjen normaliseres, men fortsatt reiser for få kollektivt og for mange velger bilen. Konsekvensen er manglende reduksjon i utslipp for å bedre klima og miljø og dermed økt sannsynlighet for at klimamålene ikke nås. Skal vi få flest mulig om bord i kollektivtrafikken, må vi sørge for at tilbudet og tilgjengeligheten er best mulig. I en presset økonomisk situasjon bør de tilgjengelige midlene primært investeres direkte inn i reisetilbudet, både gjennom å opprettholde og deretter øke antall avganger, og gjennom en stabil, trygg og forutsigbar infrastruktur. Samtidig må kostnadene for å produsere reisene drives videre nedover. På denne måten frigjøres midler til økt vedlikehold, reduserte billettpriser og videreutvikling av tilbudet. Nøkkelen er en fortsatt målbevisst politisk satsing på kollektivtrafikk og ytterligere effektivisering i verdikjedene for å redusere behovet for offentlige tilskudd. Det er også mange gode grunner til å være optimistisk, og mange viktige forutsetninger er kommet på plass det siste året. Oslos 87 nye trikker er i rute, og de første trikkene er nå i testtrafikk med passasjerer. Innen 2024 skal hele dagens trikkeflåte være erstattet, noe som gir mulighet for å doble kapasiteten til 100 millioner årlige passasjerer. Oslo har vedtatt kjøp av nye T-banevogner som skal håndtere behovet for mer kapasitet når Fornebubanen åpner, og Sporveien har valgt leverandør til T-banens nye signalsystem. Her er finansieringen på plass og system og vogner vil bidra til ytterligere avganger og effektivitet i produksjonen. Samtidig er en betydelig del av bussflåten til Unibuss nå elektrifisert og Unibuss vinner stadig nye markedsandeler i sine kjerneområder. I Sporveien har vi gjennom våre strategiske «Best»-programmer nå passert en milliard kroner i årlig effekt av vårt forbedringsarbeid. Arbeidet med kostnadsreduksjoner fortsetter med full kraft, og innen 2025 er målet at vår årlige effektivisering skal være minst 1,25 milliard kroner. Sporveiens resultater og strategiske ambisjoner skapes gjennom det vi kaller «Sporveismetoden». Ved hjelp av en integrert modell, bedriftsdemokrati og en helhetlig systemtankegang, begrenser vi behovet for administrasjon og byråkratiske prosesser. Mest mulig av vår virksomhet, vårt daglige arbeid, vårt engasjement og våre ressurser kanaliseres direkte ut til passasjerene. På denne måten skal vi fortsette å levere både på vårt samfunnsoppdrag «Mer kollektivtrafikk for pengene» og vår visjon «Bærekraftig mobilitet for alle». Sporveismodellen skal være robust og fungere langsiktig uavhengig av politiske endringer i styringsprinsippene. Vi tror også at den vil kunne ha effekt i andre offentlige virksomheter enn vår egen, og vi opplever stadig mer interesse for måten vi skaper resultater. De kommende årene konsentreres vårt arbeid i strategien «Best 2025». Resultatene skal oppnås gjennom fire strategiske fokusområder; fornøyde reisende, jobbe enda smartere, fornye kollektivtrafikken og gripe kommersielle muligheter. I to år på rad har vi i Sporveien, gjennom T-banen og Trikken, tatt første og andre plass i kåringen av Norges mest bærekraftige virksomheter, «Norsk Bærekraftbarometer». Dette er en stor tillitserklæring fra passasjerene, og det forplikter. Derfor er bærekraft sammen med teknologiutvikling og enhetlig samhandling, viktige drivere i vårt strategiarbeid for å realisere fokusområder og strategiske ambisjoner i årene som kommer. I denne årsrapporten vil du finne mye informasjon om hvordan alle ansatte i Sporveien i fellesskap jobber for å levere best mulig kollektivtrafikk i hverdagen og hvordan vi jobber for å utvikle nye løsninger og muligheter for morgendagen. Forhåpentligvis finner du interessant informasjon og får gode og nyttige leseopplevelser mellom permene. Jeg er glad for å kunne ønske velkommen tilbake til kollektivtrafikken. Vi er i rute. Det er god plass om bord, og det er plass til alle. Takk for at du reiser kollektivt! Velkommen tilbake. Det er god plass om bord! SPORVEISSJEFEN Sporveissjef Cato Hellesjø

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=