Sporveien årsrapport 2021

Del 4 | SAMFUNNSANSVAR OG BÆREKRAFT 54 Årsrapport 2021 Bedre og grønnere for alle Sporveiens viktigste oppgave og bidrag til samfunnet er å levere effektiv og attraktiv miljøvennlig kollektivtransport. Gjennom bærekraftsarbeidet vil Sporveien løse dette samfunnsoppdraget på en måte som er til beste for alle reisende, innbyggere, naboer, ansatte og miljøet. Det er et viktig og nødvendig oppdrag: Å få enda flere til å velge T-bane, trikk eller buss fremfor bil, er avgjørende for å kutte klimautslipp, forbedre luftkvaliteten, gi menneskene mer plass i byen og redusere de store, offentlige kostnadene til vei. Seks målområder danner rammen om Sporveiens arbeid med bærekraft og samfunnsansvar. De ble definert i 2016-2017 etter en bred analyse av hvordan Sporveien påvirker mennesker og miljø. Oversikten på neste side beskriver viktige tiltak innenfor hvert av målområdene og hvordan Sporveiens arbeid henger sammen med FNs bærekraftsmål. Forsterker tiltak De seks målområdene ble definert i strategiperioden Best 2020, og blir videreført i den inneværende, Best 2025. Selv om rammeverket er uforandret, jobber vi kontinuerlig med å videreutvikle og definere nye tiltak innenfor de seks målområdene. I 2021 forsterket vi særlig arbeidet på tre områder. Det første gjelder arbeidet med å ivareta naboer og andre som blir berørt av Sporveiens prosjekter for å modernisere kollektivsystemet og skape en bedre by. Det andre området er tilgjengelighet og universell utforming. Visjonen vår, Bærekraftig mobilitet for alle, innebærer at alle skal ha like muligheter for å benytte kollektivtilbudet, uansett funksjonsevne. Sist, men ikke minst, vier Sporveien enda mer oppmerksomhet mot å forvalte verdiene i kollektivsystemet til samfunnets beste. Oslo kommune har satt ambisiøse mål knyttet til energibruk, fornybar energi, grønne og ansvarlige anskaffelser, ressursutnyttelse og, ikke minst, en styrking av kollektivtrafikken. Kommunens prinsipper for god eierstyring omfatter i tillegg tema som forretningsetikk, anskaffelsesprosesser, HMS-arbeid, likestilling og samfunnssikkerhet. Alle disse temaene er dekket gjennom Sporveiens målområder og virksomhetsstyring. Bærekraft er kjernen i samfunnsoppdraget til Sporveien, «Mer kollektivtrafikk for pengene». De seks målområdene for bærekraft skal kjennetegne hvordan vi løser dette oppdraget, til beste for mennesker, miljø, byen og samfunnet som helhet. NY DOBBELTSEIER I NORSK BÆREKRAFTBAROMETER Norsk Bærekraftbarometer blir gjennomført av Handelshøyskolen BI og måler hvor bærekraftige norske virksomheter er sett fra kundenes ståsted. Da resultatene for 2021 ble kunngjort i mai, kapret Sporveien T-banen førsteplassen og Sporveien Trikken andreplassen, akkurat som virksomhetene gjorde året før. – Sporveiens bidrag er en av nøklene for å lykkes med klimastrategien til Oslo kommune, og bidraget er også viktig for å innfri nasjonale bærekraftsmål. Vi skal gjøre vår del av denne store jobben. Det er en stor tillitserklæring å motta utmerkelsene i Norsk bærekraftbarometer to år på rad. Det både forplikter og inspirerer oss til å jobbe enda hardere for å nå visjonen om å levere bærekraftig mobilitet for alle, sier Torgeir Kristiansen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunn i Sporveien. TORGEIR KRISTIANSEN konserndirektør for kommunikasjon og samfunn

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=