Sporveien årsrapport 2021

SAMFUNNSANSVAR OG BÆREKRAFT | Del 4 Årsrapport 2021 55 SMART TUR GOD NABO DRIFTIGE FOLK SKIKKELIGE FOLK REN TUR GOD TUR Vi skal være løsningen på morgendagens kollektivtrafikk og bidra til en bærekraftig utvikling. Eksempler på tiltak: Utvikle knutepunkt og nye, grønne mobilitetsløsninger Innføre digitale verktøy for å effektivisere vedlikehold Samarbeide med andre om innovasjon Vi skal ha en åpen linje til alle interessenter, og trygge naboer og berørte parter. Eksempler på tiltak: Kommunikasjonsrådgivere i alle prosjekter Møter med naboer for å finne løsninger før prosjekter Informasjon før og under prosjekter SMS-varsling om nattarbeid Elektroniske nyhetsbrev i anleggsperioder Vi skal være en god arbeidsgiver og dyrke driftighet og ny kompetanse. Eksempler på tiltak: Rikt kurs- og utviklingstilbud Traineeprogram for talenter Fokus på likestilling og kjønnsbalanse Regelmessige organisasjonsmålinger Fokus på fysisk og psykisk helse Forebygge personskader Samarbeid om å redusere fravær Vi skal sikre god etisk praksis i alt vi gjør og opptre respektfullt mot hverandre og andre. Eksempler på tiltak: Nulltoleranse for korrupsjon Obligatorisk kurs om etisk regelverk og dilemmatrening Implementert Oslomodellen, Oslo kommunes kontraktsvilkår Varslingskanal for ansatte og innleide Ivareta informasjonssikkerhet Vi skal gjøre vårt for at Oslo kommune når sine målsettinger for miljø og klima. Eksempler på tiltak: Redusere energibruk og klimagassutslipp Modernisere og forlenge levetiden til materiellet Ta i bruk prinsippene for sirkulær økonomi Stille krav om grønne anlegg Arbeide for å redusere avfallmengder og øke gjenvinning Øke produksjonen innenfor støykrav Vi skal gi folk gode reiseopplevelser og få dem trygt frem. Eksempler på tiltak: Arbeide systematisk med sikkerhet Sikre høy regularitet og punktlighet Gi god informasjon ved avvik Gjennomføre hyppig renhold av vogner og stasjoner Initiere kunst- og kulturprosjekter Samarbeide om beredskap • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=