Sporveien årsrapport 2021

Del 3 | VIRKSOMHETEN 36 Årsrapport 2021 Store skritt mot fremtidens byreise Sporveien Trikken AS (Trikken) forvalter og drifter trikketilbudet i Oslo. Trikken kjører på tillatelse fra Statens jernbanetilsyn, og på oppdrag for administrasjonsselskapet Ruter. Trikken skal levere et trygt og forutsigbart reisetilbud til de reisende, og jobber kontinuerlig med kvalitet og forbedringer i verdikjeden. Selskapet kjøper vedlikehold av spor og vogner fra infrastruktur- og produksjonsenhetene i Sporveien, og leier trikker fra Sporveien Vognmateriell AS. Ved utgangen av 2021 hadde Trikken 411 ansatte. Året oppsummert I 2021 fraktet Trikken 28 millioner passasjerer, mot 22 millioner i 2020. Årsaken til det vedvarende lave reisetallet, var oppfordringen til befolkningen om å unngå kollektivreiser i store deler av året. Antall reisende økte i perioder med lemping av restriksjonene, og reisetallene i helgene viser tydelig trikkens attraktivitet. Trikken har vært opptatt av å opprettholde et godt tilbud gjennom pandemien. På grunn av pandemien har det ikke blitt gjennomført kundemålinger om bord siden februar 2020. Trikken holdt høy regularitet gjennom 2021 og kjørte 99,5 prosent av alle avganger, en forbedring fra 99,4 prosent i 2020. Den gode regulariteten skyldes systematisk arbeid med forbedring og stabilitet i vognparken og infrastrukturen. Analytiske og strukturerte tilnærminger gjør det mulig å fange opp og bøte på rotårsaker. Det styrker Trikkens evne til å levere et stabilt og godt kundetilbud. Virksomheten leverte igjen gode sikkerhetsresultater. Antallet kollisjoner er halvert siden 2007, til tross for at annen trafikk i bybildet har økt. Det var ingen dødsfall knyttet til kjøring av trikk i 2021, og antallet ulykker og alvorlige hendelser per million kjørte vognkilometer var 0,8, godt under målet på 3,2. Trikken har en nullvisjon for skader og ulykker, og følger opp alle hendelser og avvik. Trikkeprogrammet ble besluttet av byrådet i Oslo i 2014. Det skal gi Oslo et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud med opptil 100 millioner reiser i 2030. En betydelig andel av byens trikkeskinner, veier, sykkeltraseer, og vann og avløp har vært omfattet av oppgraderingene i Trikkeprogrammet. I 2021 kom den tredje av totalt 87 nye trikker til Oslo. Testkjøringen av de nye trikkene fortsatte, og i løpet av 2022 vil de godkjennes for drift med passasjerer. Leveransen av trikkene skal være komplett i 2024. Da skal 71 gamle trikker være byttet ut med flere og lengre trikker med høyere kapasitet. Skinnegående kollektivtrafikk er et miljøvennlig transportalternativ. Et av trikkens fortrinn er at den kan frakte mange passasjerer på et lite areal. Derfor spiller trikken en sentral rolle i Oslos mobilitetstilbud, samtidig som den frigjør plass og skaper byliv og attraktive byrom. Trikken arbeider spesielt med å forbedre kundetilbudet, øke energieffektiviteten og forebygge utslipp. Prioriteringene henger nært sammen med Oslo kommunes strategier for mobilitet, klima og bærekraft. Trikken fikk i 2021 andreplass i BIs bærekraftsbarometer, en anerkjennelse av selskapets samfunnsbidrag. Trikkens mål er å tilby reiser til 100 millioner passasjerer, og passerte i 2021 flere viktige milepæler på veien mot dette målet. Pandemien påvirket antall reisende negativt, men oppløftende reisetall i perioder uten pandemirestriksjoner viser trikkens attraktivitet. VIDERE UTVIKLING De nye trikkene står sentralt i Trikkens strategi. Det overordnede målet for strategien er å kunne tilby 100 millioner trikkereiser i 2030, i et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud. Til tross for pandemien og medfølgende risiko, er innfasingen av de nye trikkene gang, med tre trikker i prøvedrift. Trikkeprogrammets visjon er å skape fremtidens byreise, og de 87 nye trikkene og investeringene i programmet er viktige for moderniseringen av infrastrukturen, for å skape gode byrom og for å gi de reisende et enda bedre rutetilbud. TRIKKEN

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=