Sporveien årsrapport 2021

Del 4 | SAMFUNNSANSVAR OG BÆREKRAFT 52 Årsrapport 2021 Naboen på Nordpolen Det enkleste, for ikke å snakke om det raskeste, hadde vært å stenge i hver ende og få jobben gjort. Men det har gått trikk over Torshov siden 1918. Da Grefsenveien og Sandakerveien skulle oppgraderes som en del av Trikkeprogrammet, var det et mål i seg selv å opprettholde kollektivtrafikken i byggeperioden. Ved å dele anleggsarbeidet opp i faser, slik at prosjektet ikke berørte hele strekningen samtidig, var det alltid mulig for trikken å kjøre i ett av de to sporene. Det er mange hensyn som må tas når det skal gjøres anleggsarbeider i byen. Arbeidet må gå raskt, samtidig som sikkerheten skal ivaretas for de involverte, trafikken skal avvikles og naboene skal oppleve færrest mulig ulemper. – Vi har alle disse forholdene med oss helt fra første stund når vi planlegger prosjektene våre. Noen ulemper vil det likevel alltid være, og da er det viktig at vi er en god nabo ved å gi forutsigbarhet gjennom tidlig og tydelig kommunikasjon, sier utbyggingssjef Hanna Rachel Broch i Sporveien. For dem som bor på Sandaker, handler på senteret eller skal til Nordpolen skole, er trikken en del av hverdagen. Da krever det sitt når du plutselig bor eller jobber nær en anleggsplass, selv om trikken går når den skal. – I løpet av de drøye to årene Grefsenveien nedreprosjektet har pågått, har kontakten med dem som har blitt påvirket av arbeidet vært en viktig del av prosjektet, forteller kommunikasjonsrådgiver Tone S. Tuhus i Trikkeprogrammet. – Vi forstår at det kan være slitsomt å ha anleggsarbeid rett utenfor soveromsvinduet. Ved å ha god dialog med alle interessentene, forklare hvorfor vi gjør det vi gjør og holde alle oppdatert på fremdriften i prosjektet, håper vi at det har vært litt lettere. Sporveien vil veldig gjerne være en god nabo, sier hun. Illustrasjonen til høyre viser hvordan Sporveien har kommunisert med naboene til Grefsenveien nedre-prosjektet. Det ligger 131 kilometer trikkeskinner i Oslo. 1,2 av dem strekker seg fra Åsengata til Vitaminveien nedenfor Storokrysset. En liten stubb i den store sammenhengen, men når Sporveien skulle oppgradere trikketraseen satte det spor. GREFSENVEIEN NEDRE Oppgradering av infrastrukturen mellom Åsengata og Vitaminveien nedenfor Storokrysset. En del av Trikkeprogrammet, og en samlet plan for gateopprustning der Sporveien, Bymiljøetaten, Ruter og Vann- og avløpsetaten samarbeider om gjennomføringen. Påbegynt i september 2019, ferdigstilt i desember 2021. Prosjektet har skiftet ut gamle og slitte trikkeskinner, forskjøvet enkelte trikkespor, fjernet og lagt ny asfalt, og montert nye kontaktledningsmaster. • • • • Det er sendt SMS til alle med registrert adresse i området for å varsle om nattarbeid og overgang til ny byggefase. SMS Sporveien har vært i dialog med interessenter som har vært berørt av anleggsarbeidet, eksempelvis Sandaker senter, Nordpolen skole, Sagene brannstasjon og barnehager i området, for å holde dem godt informert. «Takk for god informasjon gjennom hele prosessen. Vi gleder oss over at den nye trikketraseen er ferdigstilt med holdeplassen tilbake utenfor senteret.» Mona Bråten, senterleder DIREKTE KONTAKT SANDAKER SENTER SAGENE BRANNSTASJON

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=