Sporveien årsrapport 2021

Del 3 | VIRKSOMHETEN 34 Årsrapport 2021 På jobb for byen gjennom pandemien Sporveien T-banen AS (T-banen) drifter og leverer all T-banetrafikk i Oslo og Viken. Selskapet har driftstillatelse fra Statens jernbanetilsyn. Verkstedet og infrastrukturen, som er organisert i morselskapet Sporveien AS, inngår i T-banens driftstillatelse. T-banen kjører på avtale med administrasjonsselskapet Ruter AS, der Ruter bestiller ruteplan, og T-banen planlegger og leverer trafikken. T-banen drifter fem linjer i Oslo, hvorav to strekker seg inn i Bærum i Viken. Ved utgangen av 2021 hadde T-banen 596 ansatte. Året oppsummert I 2021 fraktet T-banen 73 millioner reisende, mot 74 millioner i 2020 Etter gjenåpningen sent i september var 85 prosent av de reisende tilbake på hverdager. Enkelte helger var reisetallet på nivåer fra før pandemien, men nye nasjonale tiltak gjorde at trafikken falt betydelig igjen mot slutten av året. T-banen fikk i 2021 med en sjetteplass sin beste plassering i i BIs kundebarometer, samt prisen som Norges mest bærekraftige virksomhet i BIs bærekraftsbarometer for andre år på rad. T-banen leverte svært god driftskvalitet gjennom 2021. Punktligheten var høy (87,7 prosent), og regulariteten var den høyeste siden 2015 (99,6 prosent). Bemanningssituasjonen var utfordrende, men ble håndtert godt gjennom smittevern, effektiv samhandling med tillitsvalgte og stort engasjement og fleksibilitet blant medarbeiderne. Systematisk forbedringsarbeid bidro til at verkstedet leverte enda flere vogner, til tross for pandemien og at Ryen base var en anleggsplass gjennom 2021. (Se s. 43 for mer om fornyelsen av basen.) T-banen leverte høy trafikksikkerhet i 2021, med bedring på flere områder fra 2020. I 2021 viet også virksomheten større ressurser til digital sikkerhet etter en omfattende test av Sporveiens systemer. T-banen ble i 2021 berørt av en skyteepisode om bord, og har i etterkant hatt dialog med politiet og evaluert egen håndtering av hendelsen. (Se s. 59 God tur.) En benchmarking av de ledende metrosystemene i verden rangerte i 2021 T-banen som nummer én i kostnadseffektivitet, opp fra andreplass i 2020. Virksomheten hevder seg i tillegg i toppen i flere andre kategorier. I desember signerte Sporveien avtale med Siemens om leveranse av CBTC-systemet til T-banen, et viktig steg i den storstilte fornyelsen av infrastrukturen og tilbudet til de reisende. T-banen leverte også forprosjektet om nye T-banevogner. Den nye flåten er nødvendig for å dekke kapasitetsøkningene fra Fornebubanen, CBTC-systemet og nye Majorstuen stasjon. T-BANEN T-banen er ryggraden i kollektivtilbudet i Oslo og rangert som verdens mest kostnadseffektive metrosystem. Reisetallene var fortsatt lavere enn i normalår, men T-banen leverte høy driftskvalitet til fornøyde kunder gjennom nok et år med pandemi. VIDERE UTVIKLING De planlagte investeringene i T-baneproduktet de neste tiårene vil gi økt kapasitet og er viktige for T-banens målbilde for 2030. Byggingen av Fornebubanen har startet, med en forventet tilvekst på 20 millioner1 reisende per år når den står klar i 2027. Nye T-banevogner og bedre togstyring med CBTC vil åpne for å øke tilbudet på strekninger som i dag er begrenset av infrastrukturen og tilgangen på vogner. I 2022 vil T-banen særlig rette oppmerksomheten mot: DRIFTSKVALITET: Opprettholde høy kvalitet i leveransene og videreføre rutiner for smittevern som sikrer god HMS og kapasitet til produksjonen. VINNE KUNDEN TILBAKE: Sikre at T-banen er konkurransedyktig og motvirke mulige produksjonskutt ved å komme på nivå med 90-100 prosent av trafikktallene fra 2019 i løpet av 2022–2023. FORNYELSE OG UTVIKLING: Starte arbeidet med å forberede prosesser og alle deler av verdikjeden på innføringen av CBTC, som åpner for å levere et enda bedre produkt med høyere pålitelighet, høyere sikkerhet og økt kapasitet. 1 10 millioner påstigende og 10 millioner avstigende fra andre banestrekninger. • • •

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=