Sporveien årsrapport 2021

Del 6 | ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP 80 Årsrapport 2021 Godt kollektivtilbud gjennom krevende periode ÅRSBERETNING FOR SPORVEIEN AS 2021 Sporveien AS (Sporveien) er Norges største kollektivkonsern målt i antall reiser. I 2021 leverte Sporveien totalt 156 millioner reiser, og leverte 61 prosent av all kollektivtrafikk i Oslo-området. I likhet med i 2020, satte pandemien preg på passasjertallene også i 2021, men Sporveien har gjennom hele pandemien oppretthold et godt og trygt tilbud til de reisende. Konsernets årsresultat før skatt var 279,8 millioner kroner i 2021. OM VIRKSOMHETEN Sporveien AS er et integrert kollektivtransportkonsern. Hovedkontoret ligger på Tøyen i Oslo. Morselskapet er 100 prosent eid av Oslo kommune ved Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel. Sporveien har åtte heleide datterselskaper innen T-bane, trikk, vognmateriell, buss, bussanlegg, eiendom og forvaltning av trafikkreklame, samt morselskap med virksomhet innenfor områdene verksteder, infrastruktur, prosjekter og konsernstaber. Datterselskapene Sporveien T-banen AS og Sporveien Trikken AS drifter all skinnegående kollektivtrafikk med T-bane og trikk i Oslo og Bærum. Selskapene leverer kollektivtrafikk på bestilling fra administrasjonsselskapet Ruter AS, som er eid av Oslo kommune (60 prosent) og Viken fylkeskommune (40 prosent). Datterselskapet Unibuss AS konkurrerer om anbud i fri konkurranse med andre aktører i bussmarkedet. Unibuss AS er et av landets største og mest miljøvennlige busselskap og en aktiv pådriver for mer miljøvennlig elektrifisert kollektivtransport. Virksomheten er organisert i selskapene Unibuss AS (rutebuss) og datterselskapene Unibuss Tur AS og Unibuss Ekspress AS (flybuss og ekspressbuss) og hadde i 2021 drift i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet, Trøndelag og på Sørlandet. Datterselskapet Sporveien Vognmateriell AS eier og forvalter T-banevogner og trikker gjennom hele levetiden, fra anskaffelse via vedlikehold og oppgraderinger, til avhending. Sporveiens datterselskap Bussanlegg AS eier og leier ut bussanlegg til kollektivtrafikken i Oslo og Viken, mens datterselskapet Sporveien Media AS forvalter trafikkreklame på egne driftsmidler, stasjoner, holdeplasser og bygninger. Sporveien eier, forvalter og utfører vedlikehold og oppgraderinger på all infrastruktur til trikk og T-bane, inkludert stasjoner, tuneller og bygninger. Selskapet har også ansvar for store utbyggingsprosjekter og forvalter en betydelig eiendomsmasse knyttet til kollektivtrafikken i Oslo og Viken. Selskapet utfører i tillegg alt vognvedlikeholdet. MARKED OG STRATEGI Sporveiens samfunnsoppdrag er å skape mer kollektivtrafikk for pengene. Det betyr å frakte flest mulig fornøyde passasjerer dit de vil – raskt, trygt og til lavest mulig kostnad for samfunnet og miljøet. To år med pandemi har understreket hvor samfunnskritisk kollektivtrafikken og Sporveiens oppdrag og virksomhet er. Arbeidsreiser med kollektivtrafikk har i lange perioder vært begrenset av myndighetenes oppfordringer og pålegg om hjemmekontor for alle som kunne benytte det. Mange yrkesgrupper har imidlertid måttet gå på jobb for å løse kritiske oppgaver. Helt siden pandemien brøt ut i mars 2020, har Sporveien opprettholdt et stabilt og trygt kollektivtilbud til samfunnskritiske grupper som blant annet helsepersonell, lærere, barnehageansatte, renholdere, butikkansatte og transportører. Bemanning har, sammen med finansiering av kollektivtilbudet, vært den største utfordringen for Sporveien gjennom pandemien. Å holde kollektivtilbudet stabilt krever folk på jobb i alle deler av konsernet, fra førerrom og sentraler til verksteder, baser og langs skinnegangene for å gjøre vedlikehold. Smittevern har derfor hatt høy prioritet, både for å beskytte ansatte og passasjerer fra smitte. Dette har bidratt til at Sporveien har opplevd begrenset smitte blant egne ansatte. Medarbeiderne har dessuten vist stort engasjement og fleksibilitet gjennom hele pandemien og bidratt sterkt til å opprettholde tilbudet til de reisende. Den voldsomme økningen i smitte av omikronvarianten i samfunnet mot slutten av 2021, gjorde det likevel krevende å opprettholde tilstrekkelig bemanning,

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=