Sporveien årsrapport 2021

Del 2 | STRATEGI 28 Årsrapport 2021 Follobanen åpner med dobbeltspor. Reisetiden mellom Ski og Oslo blir halvert. Innfasingen av nye trikker starter for fullt. Arbeidet med å tilpasse trikkeholdeplassene til de nye trikkene er i hovedsak ferdig. Byggestart for prosjektet Majorstuen T-baneknutepunkt. Anskaffelse av 20 nye T-banevogner starter, med opsjon på ytterligere 9 vogner. Østensjøbanen er ferdig oppgradert. Kjøretiden blir redusert med 20 prosent mellom Brynseng og Hellerud. Oppstart for innføring av det nye signalsystemet med CBTC-teknologi. Signalsystemet legger til rette for flere og mer presise avganger. 87 nye trikker som øker kapasiteten med over femti prosent, er på plass. Infrastrukturen er tilpasset den nye trikken, og baser og verksteder er i bruk. En stor del av vedlikeholdsetterslepet på trikkeinfrastrukturen er hentet inn som del av Trikkeprogrammet, men det gjenstår fortsatt en god del arbeider på eksisterende infrastruktur. Planer for kapasitetsøkning frem mot 2030 Kollektivtrafikken står foran store kapasitetsutvidelser og miljøløft mot 2030. Sporveien bidrar til veksten og forbereder seg på å levere mer. 2022 2023 2024 2025

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=