Sporveien årsrapport 2021

STRATEGI | Del 2 Årsrapport 2021 27 Bussdrift skaper inntekter og bedre kollektivtilbud I 2021 vant Unibuss nok en gang konkurransen om bussdrift i bykjernen i Oslo. Inntektene vil bidra til å styrke alle deler av kollektivtilbudet. Skape verdier av eiendommene Vi har spennende eiendommer og ser muligheter for å ta del i verdiøkningen fra regulering, bygging og salg. Nye Majorstuen T-baneknutepunkt er eksempel på et område hvor vi kan skape attraktive tilbud til byens befolkning. Inntekter fra digitale stasjoner Vi jobber med å skape flere inntekter av passasjerstrømmene. Vi skal styrke vår satsing på utendørs reklame og finne nye kommersielle konsepter på våre stasjoner. Nye mobilitetsløsninger Vi vurderer å engasjere oss i nye mobilitetsløsninger. Målet er å finne produkter som er relevante for innbyggerne i Osloregionen, og som gir Sporveien fortrinn og konkurransekraft. Mer kollektivtrafikk for pengene For å fortsette å skape mer kollektivtrafikk for pengene, må vi gripe de kommersielle mulighetene som finnes i tilknytning til driften For å gjøre dette ønsker vi å styrke inntektene fra det vi allerede gjør i dag, utvikle eiendommene våre og øke inntektene fra passasjerstrømmene Vi vurderer også å satse på nye mobilitetsprodukter der hvor vi kan ha et konkurransefortrinn GRIPE KOMMERSIELLE MULIGHETER • • • Bidra i byutviklingen Kollektivtrafikken knytter byen og innbyggerne sammen. Det skal vi forsterke, og vi bruker vår kompetanse til å finne de beste løsningene for kollektivtrafikken i Oslo. Inn med nye og ut med gamle trikker Vi jobber målrettet for at de 87 nye trikkene skal komme raskt ut i trafikk. Samtidig planlegger vi avhendingen av de gamle for å sikre at mest mulig av materialene blir brukt igjen. Langsiktig løft av T-banen T-banen skal få nye vogner, nye linjer, nytt signalsystem og nye stasjoner. Gjennom T-baneprogrammet jobber vi for å levere alle prosjektene til riktig tid, kost og kvalitet. Planlegge gode knutepunkt Å utvikle byens mobilitetsknutepunkter handler om å gjøre det lett for de reisende å velge kollektivt. Vi skal tilrettelegge for at kollektivtrafikken kan kombineres med andre mobilitetsformer. Sammen fornyer vi kollektivtrafikken Sporveien har kompetanse som er viktig for å utvikle fremtidens kollektivsystem Vi skal være pådrivere for å finne gode løsninger, være garantister for god gjennomføringsevne i prosjekter, og arbeide for bærekraftig fornyelse av infrastruktur og materiell over tid I fornyelse ligger det også å ta godt vare på den infrastrukturen som allerede eksisterer FORNYE KOLLEKTIVTRAFIKKEN • • •

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=