Sporveien årsrapport 2021

Del 3 | VIRKSOMHETEN 42 Årsrapport 2021 God produksjon gjennom et krevende år Infrastruktur og prosjekter (IE) vedlikeholder, bygger og forvalter Sporveiens eiendommer og infrastruktur for T-bane og trikk. Arbeidet omfatter stasjoner, tuneller, signalanlegg, bygninger, skinnegang, 1 450 bussholdeplasser i Oslo, samt større utbyggingsprosjekter. Ved utgangen av 2021 hadde enheten 370 medarbeidere fordelt på arbeidsstedene Tøyen, Etterstad, Majorstuen og Holtet i Oslo. Året oppsummert Til tross for at også 2021 ble preget av pandemien, opprettholdt IE god produksjon i både prosjekter og driften av infrastrukturen. Trikketraseene i Storgata og nedre del av Grefsenveien ble ferdigstilt. Ombyggingen av Grefsen verksted ble ferdig i 2021. Ombyggingen av T-baneverkstedet på Ryen base ble videreført gjennom 2021 og vil bli avsluttet i løpet av første halvår 2022. Oppgraderingen av Østensjøbanen mellom Bryn og Hellerud ble forberedt for anleggsstart i 2021, og innledende arbeider med riggområder ble igangsatt. Vedlikeholdsarbeidene på fellesstrekningen Majorstuen–Helsfyr ble videreført gjennom 2021. I 2021 jobbet også IE med å elektrifisere bussanlegg. Anlegget på Skui ble levert i 2021, mens arbeidene på bussanleggene på Mortensrud, Stubberud og Rosenholm fortsetter i 2022. Gjennom disse prosjektene bidrar Sporveien til å oppnå målet om utslippsfri kollektivtransport i Oslo innen 2028. Både T-banen og Trikken leverte god punktlighet og regularitet i 2021, med unntak av noen utfordringer på starten av året. Tilstanden i infrastrukturen er blitt kartlagt for å sørge for at tildelte midler brukes riktig og at vedlikeholdet blir mer preventivt enn korrektivt. 13. desember ble Siemens valgt som leverandør av det nye signalsystemet med CBTC-teknologi til T-banen etter en grundig anskaffelsesprosess med flere kvalifiserte tilbydere. Kontrakt ble inngått i januar 2022. Sporveien vil være den første i verden som tar i bruk det kommersielle nettet til å drifte systemet, noe prosjektet har vært en stor pådriver for. Våren 2021 mottok Sporveien en bestilling fra Oslo kommune om å starte et forprosjekt om Majorstuen T-baneknutepunkt. Målet er at nye Majorstuen stasjon skal så ferdig til åpningen av Fornebubanen. Infrastruktur og prosjekter tar vare på og utvikler infrastrukturen slik at kollektivtilbudet skal bli enda mer attraktivt for de reisende. Aktiviteten i enheten var høy gjennom hele 2021. VIDERE UTVIKLING I 2022 vil IE fortsette med LEAN-arbeidet i alle produksjonsavdelinger og jobbe med smartere vedlikehold. Prosjektene for å oppgradere trikketraseene i øvre deler av Pilestredet og nedre deler av Ekebergbanen starter opp. Samtidig vil arbeidet med å gjøre SL18 kompatibel med infrastrukturen stå sentralt. Aller viktigst blir likevel å vedlikeholde den eksisterende infrastrukturen. Det er besluttet å anskaffe en skinnepusser til henholdsvis trikk og T-bane. Den vil på sikt bidra til mindre støy og lavere vedlikeholdskostnader på infrastruktur og vogner. I årene fremover vil Sporveien jobbe med å sikre nok midler til å oppgradere og vedlikeholde infrastrukturen. Eksisterende rammer i Oslopakke 3-avtalen innebærer at en betydelig av midlene vil gå til å dekke investeringer i nye, store prosjekter, mens en mindre del vil dekke behovet for reinvesteringer. Dette vil kunne føre til et voksende vedlikeholdsetterslep og påvirke kundene negativt i form av for eksempel saktekjøring og hyppigere stengninger. INFRASTRUKTUR OG PROSJEKTER

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=